Gündem

Özbudun bunu yaparsa...

03 Nisan 2010 03:00

T24 - Anayasa değişikliği tartışmaların sürdüğünü, özgün fikirlere rastlanmadığını belirten Haluk Şahin, doğru ve özgün fikirlerin belirli çevrelerin saygısını kazanmış bilim adamlarında gelmemesinin de üzüntü verdiğini belirtiyor. Örnek olarak da Prof. Dr. Ergun Özbudun'un Venedik Komisyonu kararları çerçevesinde, Anayasa değişikliğinin referanduma sunulmasıyla ilgili yorumlarını gösteriyor.


Radikal gazetesi yazarlarından Haluk Şahin'in kaleme aldığı "Özbudun bunu yaparsa..." (3 Nisan 2010) başlıklı yazısı şöyle:Özbudun bunu yaparsa...Anayasa değişikliği paketinin tartışmasında da, olağan şüpheliler kendine ayrılmış yerlerini aldılar. Herkes kendisine ezberletilen ya da programlarına kaydedilmiş olan sesleri çıkartıyor. Özgün bir fikre pek rastlanmıyor. Uzlaşma deseniz hak getire... Hatta uzlaşma aramanın kötü bir şey olduğunu söyleyen bize özgü ‘demokrat’(!) tiplere bile rastlanıyor.
Türkiye’nin gerçekten çok ihtiyacı olan bir tartışmanın, iki ayak bir pabuca sokularak, bencil polemiklere maydanoz edilerek harcandığını da söyleyebiliriz. Belli ki, birilerinin acelesi var!
Asıl amacın ‘yargı reformu’ (yargının kontrolu?) olduğunu herkes biliyor ama, konuyla ilgili adalet, kamu vicdanı, hakkaniyet gibi yüce kavramlara değinildiğini pek duymuyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu şu büyük güç kavgasında her cephede olduğu gibi burada da tek amaç var: Yeni mevziler ele geçirmek, uzun vadeli hedeflere bir adım daha yaklaşmak, rakip görülen kurumları yıpratmak, ideolojik hegemonyayı pekiştirmek, şeyhin övgüsünü, patronun ikramiyesini almak, saf okuyucuya fiyaka yapmak...
İnsana bıkkınlık geliyor: Bilgisizlik, ilkesizlik, vicdansızlık, yüzsüzlük diz boyu.
Böyle bir ortamda Prof. Dr. Ergun Özbudun gibi belirli çevrelerin saygısını kazanmış bilim adamlarının ısrarla doğruları söyleyerek ve asal ilkeleri savunarak örnek olmalarını bekliyorsunuz. Böyle olmadığı zaman da şaşırıyor, üzülüyorsunuz. Şu örnekte olduğu gibi:
Önceki gün Taraf gazetesinin manşeti şöyle diyordu: “Anayasa paketi toptan oylanır.”
Altbaşlık ise şöyleydi: “Anayasa hukukçusu Ergun Özbudun, 29 maddelik paketin referandumda tümden oylanmasının Venedik Kriterleri’ne aykırı olmadığını söyledi.”
Konuşmayı yapan Melih Altınok, Özbudun’a toptan oylama konusunda şöyle diyor: “Pakete karşı çıkanların sıkı sıkıya sarıldığı bu argüman doğru mu? Siz o komisyonun üyesisiniz.”
Özbudun yanıtlıyor:
“Venedik Komisyonu’nun böyle bir kararı yok. 150-200 maddelik bir anayasa yaptınız. Tek tek mi halka sunacaksınız? Böyle bir şey söz konusu değil. Kriterlerde böyle bir madde yer almaz. Manipülasyon had safhada.”
Oysa Venedik Komisyonu kriterlerinde böyle bir şey var. Çok net ve açık olarak var. Ya koskoca anayasa profesörü ve Komisyon üyesi Özbudun bunu bilmiyor, ki ayıp; ya da açıp belgelere bakmaya üşeniyor, ki daha ayıp! (Ben hemen internetten buldum.)
Kendisinin bir karşı manipülasyonun aleti olduğunu düşünmek bile istemiyorum.
Ona kaynağı vereyim: 371/2006 numaralı belge Demokratik Seçimler Konseyi’nin 16 Aralık 2006 tarihli 19. toplantısında ve Venedik Komisyonunu’nun 16-17 Mart 2007 tarihli 70. Genel Kurulu’nda kabul edilen Referandum Yapma Rehberi’nin 3. bölümünün 2. maddesi ‘referanduma sunulan metinlerin usuli geçerliği’ başlığı altında şöyle diyor:
“içeriğin bütünlüğü: Seçmenin özgürce karar verebilmesi için, bir metnin (Anayasa ya da yasa) tamamının yenilenmesi dışında, oylamaya sunulan soruların çeşitli parçaları arasında içsel bir bağlantı bulunmalıdır; seçmen aralarında içsel bir bütünlük olmayan hükümleri toptan kabul ya da redetmek durumunda bırakılmamalıdır;  bir metnin çeşitli fasıllarının aynı zamanda yenilenmesi toptan yenileme sayılır.”
Çok net: İçsel bağlantı olan maddeleri birlikte oya sunabilirisiniz, ama olmayanları sunamazsınız. Yani, yargı ile maddeleri bir grup, memur haklarıyla ilgili olanları bir başka grup, parti kapatmayla ilgili olanları bir başka grup olarak oylamak zorundasınız. Hepsini bulamaç halinde sunamazsınız.
Bu pakette birkaç fasılın tamamı değiştirilmediği için son cümle bizim için geçerli değildir.
İçsel bir bütünlük olmayan hükümleri gruplaştırmadan yapılacak oylama Venedik
Komisyonu kararlarına aykırı olur!
Venedik Komisyonu üyesi anayasa hukukçumuz bilmiyor ya da bilmiyormuş gibi yapıyorsa da öyle olur!