Gündem

"Osmanlı'da Oğlancılık" kitabı toplatılıyor: Toplumsal yaşamın düzenli gitmesi için...

"Başbakanlık, her şeyden önce Osmanlı kültüründen habersiz"

27 Şubat 2018 14:57

Rıza Zelyut’un iki yıl önce çıkan “Osmanlı’da Oğlancılık”, muzır neşriyat ilan edildi. Başbakanlık'a bağlı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kitabın yasaklanması ilişkin olarak, "Toplumsal yaşamın düzenli gitmesi için sadece yasalara uymanın yeterli olmayacağı" ifadesi kullanıldı.

T24'e Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Tunca Arslan imzasıyla yapılan açıklamada, "Araştırmacı-yazar Rıza Zelyut’un Kasım 2016’da Kaynak Yayınları’nca okurlara sunulan “Osmanlı’da Oğlancılık” adlı kitabı, TC Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun 25.01.2018 tarihli ve 2018/2 kararıyla muzır neşriyat kapsamına alındı" denildi.

Açıklamada, "Hiçbir somut delil, gerekçe ve belgeye dayanmayan, önyargılı ifadelerle dolu kararda '… doğruluğu şüpheli olan, yazarın kendine göre seçtiği çeşitli kaynaklardan alıntılar yaparak adeta Osmanlı toplumunun tümüne şamil bir yaşam biçimi gibi ortaya koyduğu müşahede edilmektedir' denilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Arslan, şöyle devam etti:

"Kaynakça bölümünde de açıkça belirtildiği üzere 'Osmanlı’da Oğlancılık' adlı kitap, Osmanlı dönemi yazar ve şairlerinin eserlerinden yararlanılarak kaleme alınmıştır. Kitapta alıntılanan klasikleşmiş Osmanlı eserleri, halen kütüphanelerimizde koruma altındadır.

Osmanlı padişahlarınınkiler de dahil çeşitli şairlerin divanları, şehrengizler, başta 'Evliya Çelebi Seyahatnamesi' ve Gelibolulu Ali’nin “Ziyafet Sofraları” olmak üzere Osmanlı kültür ürünlerinin incelenmesiyle hazırlanan “Osmanlı’da Oğlancılık” kitabının “muzır neşriyat” ilan edilmesi, TC Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun, her şeyden önce Osmanlı kültüründen habersiz olduğunu göstermektedir.

Kitapta yer verilen son dönem kaynakları ise otorite oldukları herkesçe kabul edilen İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Necdet Sakaoğlu, Halil İnalcık, Abdülbaki Gölpınarlı gibi isimlere aittir. Bunları “şüpheli kaynak” veya “zararlı kaynak” olarak göstermek, söz konusu kurulun sınırlarını aştığını gösteren başka bir örnektir.

Eserin son bölümü 'Cumhuriyete Aktarılan' incelendiğinde ise araştırmacı-yazar Rıza Zelyut’un 'oğlancılık' şeklinde tanımlanan ilişki biçimini net biçimde eleştirdiği görülmektedir.

Çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olaylarına dair haberlerin ne yazık ki arttığı son dönemde, söz konusu kitap küçüklere zarar vermek veya onların manevi yapılarını olumsuz etkilemeyi değil, tam aksine o yapıyı deşifre ederek çocuklarımızı bu eğilimden korumayı amaçlamıştır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ruhuna tümüyle uygun düştüğüne inandığımız kitabımızın muzır neşriyat ilan edilmesi ve poşet içinde satılması gerektiğine dair bu tasarrufla ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Başbakanlık açıklaması için tıklayın