Ekonomi

ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2010 16:50

-ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Kısmen veya tamamen genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO) elde edilen, GDO içeren veya GDO'lardan oluşan gıda, yem, gıda katkı maddesi, bitki koruma ürünleri, gübreler, toprak düzenleyiciler, tohumlar, mikroorganizmalar, hayvan sağlığı için kullanılan ürünler ve hayvanlar, organik tarımda kullanılamayacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, AB mevzuatındaki değişikliklere uygun olarak, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği yeniledi. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğin bazı hükümleri bugün yürürlüğe girerken, bazı hükümleri 3 ay sonra, bazı hükümleri de 2 yıl sonra yürürlüğe girecek.  Yönetmelik, ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Gıda veya yem olarak kullanılan mayalar da yönetmelik kapsamına alınırken, yönetmelik, her türlü bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya temini, gıda veya yem olarak kullanılan mayalar, orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması, bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrolü, sertifikalandırılması, denetimi ile cezai hükümlere ilişkin teknik ve idari hususları düzenliyor.  Organik tarımın genel kurallarının yeniden belirlendiği yönetmelik uyarınca, kısmen veya tamamen GDO'lardan elde edilen, GDO içeren veya GDO'lardan oluşan gıda, yem, gıda katkı maddesi, bitki koruma ürünleri, gübreler, toprak düzenleyiciler, tohumlar, mikroorganizmalar, hayvan sağlığı için kullanılan ürünler ve hayvanlar organik tarımda kullanılamayacak. Gıda ve yem olmayan organik dışı ürünleri kullanan müteşebbisler, satıcıdan tedarik edilen ürünün GDO'lardan ya da GDO'lar tarafından üretilmiş ürünlerden üretilmediğini, Satıcı Beyannamesi ile teyit edecek.  -TOPRAKSIZ ORGANİK TARIM YOK-  Organik bitkisel ve hayvansal üretim kurallarının belirlendiği yönetmelik uyarınca, organik tarımda, topraksız tarıma izin verilmeyecek, bitkisel üretimde kimyasal yöntemlerle elde edilmiş azotlu gübreler kullanılamayacak.  Yönetmelikte, organik tarımda, bitkisel koruma ürünü kullanımı, sulama ve hasat kuralları da ayrıntılı olarak düzenleniyor.  Organik hayvansal üretim, bakım, besleme şartları ve kesim sürelerinin de belirlendiği yönetmeliğe göre, konvansiyonel olarak yetiştirilmiş aynı tür hayvanlar, organik olarak yetiştirilen hayvanlar ile aynı anda merada olamayacak, organik yem ve konvansiyel yem aynı ünitelerde hazırlanamayacak.  Yönetmelikte, organik arı, su ürünleri, deniz yosunu, çift kabuklu yumuşakçalar üretimi şartları da düzenleniyor.  -CEZAİ YAPTIRIMLAR- Yönetmelikte, organik tarımda kontrol, sertifikasyon sisteminin işleyişine ilişkin esaslar, yetkilendirilmiş kuruluşların çalışma esasları, müteşebbisin sorumlulukları, denetim uygulamaları ve cezai yaptırımlar, AB mevzuatına göre yeniden düzenlendi.  Kanuna aykırı hareket eden müteşebbislere ve yetkilendirilmiş kuruluşlara verilecek idari para cezaları, il müdürlüğünün teklifi veya bakanlığa yapılan şikayete bağlı olarak veya bakanlığın doğrudan tespiti halinde,  bazı yaptırımlar, doğrudan bakanlık, bazı yaptırımlar mahallin mülki amiri tarafından uygulanacak. 

ETİKETLER

haber