Gündem

Ordudan atılanlar geri dönebilecek mi?

Kendilerini 'YAŞzede' olarak adlandıran, YAŞ kararlarıyla ihraç edilen eski askerler, referandum sonrası, orduya dönüş için harekete geçti.

15 Ekim 2010 03:00

T24 - Kendilerini “YAŞzede” olarak adlandıran, YAŞ kararlarıyla ihraç edilen eski askerler, referandum sonrası, orduya dönüş için harekete geçti.

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarıyla ihraç edilen askerler, referandum sonrası kendilerine tanınan yargı yolunu kullanmadan önce, atılmalarının nedeni olarak “darbeci generalleri” göstererek, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarına başvurup üniformalarını geri istedi.

Adaleti Savunanlar Derneği tarafından hazırlanan örnek dilekçeleri dolduranların sayısı 1700’ü buluyor. Habertürk'ün haberine göre, eski askerler Milli Savunma Bakanlığı’na, jandarmalar ise İçişleri Bakanlığı’na başvuruyor. Dilekçelere, her iki bakanlıktan da henüz bir yanıt verilmedi.


Yargı yolu yetmiyor

Dilekçede, “Bizlere uygulanan bir bakıma yargısız infazın en önemli nedenlerinden biri de; son zamanlarda kamuoyunun yakından bildiği ve yargıya intikal etmiş muhtelif darbe planlarını uygulamaya koymak isteyen bir kısım üst düzey askeri personelin, beni ve benim gibi darbe karşıtı ve hukuka saygılı askeri personeli, menfur emelleri önünde en büyük engel görmeleridir” ifadesi dikkat çekti.

Dilekçede, YAŞ kararlarına yargı yolunun önemli bir adım olduğu ancak özel bir yasal düzenleme yapılmadan sadece dava açma hakkı tanınmasının yeterli olmadığı da savunuldu. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin, aynı konuda kesinleşmiş bir karar olduğu için davayı reddetme ihtimalinin yüksek olduğunun belirtildiği dilekçede, “Haklarımın yargı yoluyla tazmin ve iadesini sağlayacak etkin ve makul bir hukuki girişimde bulunma imkânım bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi.


Prof. Dr. Ülkü Azrak (İdare Hukukçusu): "60 gün içinde dava açılabilir"

“Kanun ve Anayasa hükümleri kendiliğinden geriye doğru yürümez. Düzenleme yapılırken ‘Bu hükümler geriye doğru yürür’ fıkrası konulması gerekirdi. Ancak hukukta, engel ortadan kalktığında o ‘Engelin konulmasından önceki hüküm uygulanır’ kuralı vardır. Engelin kalkmasından yani Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra idareye yapılan başvurular, cevap alınamamışsa ya da olumsuz cevap verilmişse, 60 günlük süre dolmadan yargıya başvurulması zorunluluktur. Aksi halde zamanaşımı gerekçesiyle reddedilir. Mahkeme, ‘Yıllarca engel bulunduğu için başvurulamamıştır, bu nedenle zamanaşımına uğramaz’ yorumu da yapabilir.”