Gündem

OHAL Komisyonu, başvuruların yüzde 95'ini sonuçlandırdı

31 Aralık 2021 10:25

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 783 başvurudan  120 bin 703'ünü karara bağladı. OHAL komisyonu, sonuçlandırdığı başvurulardan 16 bin 60'ında kabul kararı verdi.

Kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbesinin alınması, yurt dışı öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, kurum ve kuruluşların kapatılmasına ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan 7 üyeye sahip OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 126 bin 783 başvuru yapıldı.

22 Aralık 2017’den itibaren tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik karar vermeye başlayan komisyon, bugüne kadar 120 bin 703 başvuruyu karara bağladı.

Yapılan başvuruların 104 bin 643'ünü reddeden ve 16 bin 60'ını kabul eden komisyonda, 6 bin 80 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece komisyon, 22 Aralık 2017'den bugüne kadar geçen 4 yıllık sürede başvuruların yüzde 95'i hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar verdi.

104 bin başvuru reddedildi 

104 bin 643 başvuru dosyasında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği bulunduğu gerekçesiyle komisyon tarafından ret kararı verildi. Ret kararlarının yüzde 95'inde adli soruşturma bilgisi mevcut.

Ağır ceza mahkemelerince yüzde 53 oranında hapis cezası verildi. Bank Asya'daki destek niteliğinde işlem yapanların oranı yaklaşık olarak yüzde 40 olurken, ret kararındaki başlıca kriterlerden olan FETÖ'nün örgüt içi iletişim aracı “Bylock” programı kullanıcılığı ve mesaj içeriği tespiti yüzde 35 olarak gözlemlendi. Komisyon tarafından verilen ret kararı ile söz konusu kişilere mahkeme yolu da açıldı.

61 kurum ve kuruluş yeniden açıldı

Ayrıca komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde başvuruların içerisinden 172 dosya hakkında kabul kararı verilecek kişinin kamu görevine iadesi sağlandı. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Tebligat işlemleri ise bu kurumlar tarafından yapılıyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor. 240 personelden oluşan komisyonun kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen Ankara idaresi mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.