Dünya

OECD Türk anne babaları uyardı!

Türkiye, Batı dünyasının "kötü anne-babalar ülkesi" haline geldi. Peki neden?

02 Eylül 2009 03:00

Çocuk denebilecek yaştaki gençlerin içki ve sigara içmelerinin yanı sıra rastgele cinsel ilişkide bulunmaları ve yaşamdan fazla birşey beklememeleri, Türkiye'yi Batı dünyasının "kötü anne-babalar ülkesi" haline getirdi.Sanayileşmiş 30 ülkeyi kapsayan geniş çaplı araştırmada, Türk gençliği sağlık, ekonomik refah, yaşam tarzları ve okul standartları açısından dünyanın en kötü durumdaki genç nüfusu oldu.

Alkol ve sigarada yaş sınırı yok

Türkiye'de alkol almaya yaşı tutmayan ama buna karşın içerek sarhoş olan gençlerin sayısının diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğu belirlendi.

Türkiye 18 yaş altı hamilelikte de araştırma kapsamındaki ülkeler arasında en yüksek orana sahip ülke oldu.

İçki ve sigara ile 18 yaşaltı hamilelik oranlarının dikkate alındığı "riskli davranış" sınıflamasında Türkiye, Meksika'nın ardından dünyanın en kötü durumdaki ikinci ülkesi oldu.

Yapılan tüm eğitim seferberliklerine karşın Türkiye çocukların eğitimi konusunda da dünyanın en kötü durumdaki ülkesi oldu.

5 çocuktan birinin ailesi fakir

Lüksemburg'da çocuk başına ortalama gelir Türkiye'dekinin 7 katı olurken, Türkiye'de her 5 çocuktan 1'inin ailesinin fakir olduğu belirlendi.

Türkiye'de fakir çocuk sayısının Danimarka'dan 9 kat daha fazla olduğu da araştırmada vurgulanan noktalar arasında.

Okula gönderilmeyen çocuklar ve bebek ölümleri sıralamasında da Türkiye en kötü ülke oldu. Türkiye'de yaşları 15 ile 19 arasında değişen kızların yarısının ne bir okula ne de herhangi bir mesleki eğitim kursuna gittikleri belirlendi. Bu oran Türkiye'yi 30 ülke arasında en kötü durumdaki ülke yaptı.

Okullarda çocuklara karşı diğer çocuklar tarafından zorbalık ve fiziksel şiddet uygulanmasının da en çok Türkiye'de yapıldığı, buna karşın okulu en çok seven çocukların Türk çocukları olduğu belirlendi.

ETİKETLER

haber