Gündem

OECD raporundan: İstihdamda Türkiye son sırada

Ekonomik verilerde Türkiye dünyada en kötü ülkeler arasında yer aldı

06 Temmuz 2018 13:22

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) raporuna göre Türkiye yüzde 11.2  işsizlik oranına sahip oldu. OECD’nin yayımladığı istihdam raporuna göre, İzlanda’da yüzde 87.2, İsveç’te yüzde 81.8, Japonya’da yüzde 80.3 olan istihdam oranı Türkiye’de yüzde 55.3’te kaldı. Küresel finans krizi dönemine göre istihdamda artış kaydetse de, Türkiye bu alanda OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldı.

Yeni rapora göre ortalama işsizlik oranının yüzde 5.9 olduğu OECD ülkeleri arasında Türkiye’de bu oran yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Raporda Türkiye, işsizlik, istihdam oranı, emeğin eksik kullanımı ve reel ücret artışı alanlarında dünyada en kötü ülkeler arasında yer aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre OECD ülkelerinde küresel finansal kriz öncesinde yüzde 6.3 olan ortalama işsizlik 2017’de kriz öncesi seviyenin altına gerilerken, Türkiye’de 2006’da yüzde 10.5 olan 2017’de 0.7 puanlık artış kaydedildi.

İstihdam düşük

OECD’nin yayımladığı istihdam raporuna göre, İzlanda’da yüzde 87.2, İsveç’te yüzde 81.8, Japonya’da yüzde 80.3 olan istihdam oranı Türkiye’de yüzde 55.3’te kaldı. Küresel finans krizi dönemine göre istihdamda artış kaydetse de Türkiye bu alanda OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldı. İş aramayanlar, işsizler ile gönülsüz yarı zamanlı çalışanları içeren emeğin eksik kullanımında da Türkiye , yüzde 45’i aşan oranla OECD’de ilk sırada yer aldı.

Reel ücretler geriliyor

OECD genelinde, reel ortalama yıllık ücretler, 2007- 2017 döneminde 2000-2007 dönemine göre gerilerken, ABD, İtalya ve İspanya’nın yanı sıra Türkiye’de de 2017’de bu alanda gerileme kaydedildi. OECD ülkelerinde 2017 reel ücretler yüzde 0.3 seviyelerinde artarken, Türkiye’de düşüş kaydedildi. Türkiye’de 2017’nin ilk ve ikinci çeyreğinde yıllık reel ücretlerde Türkiye’de yüzde 1’ler seviyesinde artışlar kaydedilirken, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yüzde 3’ler düzeyinde gerileme kaydedildi. Özellikle sanayide kaydedilen verimlilik artışları ücretlere yansımadı ve reel birim ücretlerde son yıllarda önemli düşüşler kaydedildi.