Ekonomi

Ödeneği aşan maaşının iki katı ceza ödeyecek

Maliye Bakanlığı uyardı. Ödeneğin üstünde harcama yapana tazminatı dahil net aylığının iki katına kadar para cezası verilecek.

30 Ocak 2009 02:00

Maliye Bakanlığı, tüm kurumların harcama yetkililerini, ödenek sınırlarına uyulması için uyardı. Ödeneğin üstünde harcama yapana tazminatı dahil net aylığının iki katına kadar para cezası verilecek.

Hükümet, IMF’nin küresel mali krizi dikkate alarak gündeme getirdiği tasarruf paketi için 2009’un bazı harcamalarını bütçe henüz yürürlüğe girmeden kesti. Mal ve hizmet alımlarıyla yatırımlardan yaklaşık 3.6 milyar TL’lik kesinti yapıldı.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bir bütçe uygulama genelgesiyle kamudaki tüm harcama yetkililerini, kesintilerle belirlenen son ödenek sınırlarına uyulması için uyardı. Üst yöneticilere, “ödenekleri tasarruf ve etkinliği gözeterek kullanın” çağrısı yapılırken, tedbirlerin uygulama sonuçlarının üçer aylık dönemlerde raporlanacağı belirtildi. Raporlara göre, tedbirlerin revize edilmesi ve yeni tedbirlerin devreye sokulması da gündemde.

Ödeneği aşacak harcamaya girmeyin

İhtiyacı olmayan birimlere ödenek gönderilmemesi de vurgulanan genelgede, “kesinti yapılarak belirlenen başlangıç ödeneğini aşacak hiçbir taahhüde ve harcamaya girişilmemesi” istendi. Ödeneğini aşan kurumlara hiçbir şekilde yedek ödenek verilmeyeceğini bildiren Maliye, ilginç bir yöntemi de devreye sokacağını bildirdi.

Maaşın iki katına kadar para cezası

Ödeneğini aşan harcama yetkilisine kamu mali yönetim ve kontrol yasasının 70. maddesine göre ceza verilecek. Bu kapsamda, ilgili yöneticinin her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil bir aylık net ödemelerinin iki katına kadar para cezası verilecek.