Gündem

Öcalan, yol haritasını AİHM'ye gönderdi!

Türkiye, İmralı’da tutuklu olan Öcalan’ın hazırladığı ancak avukatlarına verilmeyen ‘yol haritası’nı AİHM’e gönderdi

03 Mart 2011 02:00

T24 - Türkiye, İmralı’da tutuklu olan Öcalan’ın hazırladığı ancak avukatlarına verilmeyen ‘yol haritası’nı AİHM’e gönderdi.

Çözüm planına göre devlet ve hükümet ile mutabakat sağlanması durumunda PKK kalıcı ateşkes ilan edecek ve Türkiye sınırları dışına çekilecek. İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Kürt sorunun çözümüne yönelik hazırladığı yol haritasında, çözüm için devlet heyet ve hükümet ile mutabakat sağlanması durumunda PKK’nın kalıcı ateşkes ilan edebileceğini açıkladı. Öcalan, uluslararası bir denetim mekanizması ile Türkiye’deki unsurlarını sınır dışına çekebileceğini belirtti. Abdullah Öcalan, kendi koşullarının düzeltilmesini de talep etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 
 
2009’da hazırladı şimdi AİHM’de

Öcalan, hükümetin 2009 Temmuz’un da açıkladığı “Demokratik Açılım” projesine destek vermek amacıyla “yol haritası” hazırlamıştı. Öcalan’ın 15 Ağustos 2009’da kamuoyuna duyurulacağı belirtilen “yol haritası” cezaevi yönetimi tarafından avukatlarına verilmemişti. Ankara, geçen yıl Aralık’ın son günlerinde Öcalan’ın savunma niteliği de taşıyan yol haritasını AİHM’e gönderdi. Avukatlar, 9 Eylül 2009’da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ardından ise Adalet Bakanlığı’na başvurarak, “yol haritasını” istedi. Her iki kurumdan da yanıt alamayan avukatlar, ardından AİHM’e bildirimde bulunarak, ‘yol haritası’nın kendilerine verilmesini talep etti. AİHM, Öcalan’ın Kürt sorununun çözümüne yönelik yol haritasını avukatlarına teslim etti. 

Öcalan ‘yol haritası’nda, devlet ile hükümetin mutabakatının oluşması ve Kürt tarafının da destek vermesi durumunda PKK’nın kalıcı ateşkes ilan edebileceğini açıkladı. Öcalan, kalıcı ateşkesin sağlanmasının ardından, silahların bırakılması, Kandil’deki unsurların tekrar sosyal yaşama geçirilmeleri yönünde şu çözüm önerilerini sıraladı


İlkesel çerçeve

Türkiye’de Demokratikleşme Sorunları, Kürdistan’da Çözüm Modelleri (Yol Haritası)” başlığı adını taşıyan belge, “Giriş-Kavramsal, kurumsal ve ilkesel çerçeve- Türkiye’de demokrasi sorunu ve demokratik anayasa çözümü- Kürt sorunu ve çözüm olasılıkları- Eylem planı ve Sonuç” bölümlerinden oluşuyor. Öcalan’ın, çözüme ilişkin tespitleri “İlkesel Çerçeve” bölümünde açıklanıyor. Öcalan, 10 başlık altında topladığı ilkeleri kısaca şöyle sıraladı:

-  Demokratik Ulus İlkesi: Dil, etnisite, sınıf ve devlete dayanmayan, çok dilli, çok etnisiteli, sınıf ayrımına ve devlet ayrıcalığına yer vermeyen, özgür ve eşit bireylere dayanan demokratik toplumun ulus halini ifade eder. 

-  Ortak Vatan (Demokratik Vatan) İlkesi: Hiçbir kişinin diğerini, hiçbir topluluğun diğer topluluğu ötekileştirmediği, eşit ve özgürce paylaşılan anavatanların toplamını ifade eder. 

-  Demokratik Cumhuriyet İlkesi: Devletin demokratik topluma ve bireye açık olmasını ifade eder.  

-  Demokratik Anayasa İlkesi: Demokratik vatandaşı ve toplulukları ulus-devlete karşı korumayı esas alan toplumsal konsensüsle oluşan anayasadır. 

-  Demokratik Çözüm İlkesi: Daha çok devlet olmayı hedeflemeyen, devletin uzantısı da olmayan sivil toplumun demokratikleşmesini esas alan çözüm modelidir. 

-  Bireysel ve Kolektif Hakların Ayrılmazlığı İlkesi: Nasıl ki bireylerden oluşan toplum yine de bireylerin toplamından farklı bir şeyse, aralarında farklılık olsa da, bireysel ve kolektif haklar da aynı toplumun iki farklı yüzünü ifade eder.  

-  İdeolojik Bağımsızlık ve Özgürlük İlkesi: Demokratik ulus çözümü kapitalist modernitenin pozitivist ideolojik hegemonyasını ve bireycilik olarak yeniden inşa edilmiş liberalist köleliğini aşmadan gerçekleştirilemez. 

-  Tarihsellik ve Şimdilik İlkesi: Toplumsal gerçeklikler tarihsel gerçekliklerdir. Tarih ve şimdinin doğru kavranışı demokratik ulus çözümü için gerekli bir koşuldur. 

-  Ahlâk ve Vicdan İlkesi: Hiçbir toplumsal sorun ahlâk ve vicdana başvurulmadan sağlıklı bir çözüme vardırılamaz. 

-  Demokrasilerin Öz Savunması İlkesi: Öz savunmazsız varlık olmadığı gibi, doğanın en gelişmiş varlığı olan demokratik toplumlar da öz savunmasız gerçekleşemez, varlığını sürdüremez. Demokratik ulusal çözümlerde öz savunma ilkesinin gerekleri karşılanmak durumundadır. 


Öcalan, üç aşamalı çözüm planını ise şöyle açıklıyor: 

İşte 3 aşamalı plan

-  PKK’nin çatışmasızlık ortamını kalıcı olarak ilan etmesi: Bu aşamada tarafların provokasyonlara gelmemeye, güçleri üzerindeki kontrolü sıklaştırmaya ve kamuoyunu hazırlamaya devam etmeleri gerekir. 


-  Hükümetin inisiyatifiyle TBMM’nin onayından geçmiş ve hazırlayacağı önerilerle hukuki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacak bir Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’nun teşkil edilmesi: Komisyonun teşkilinde tüm taraflar arasında azami muvafakat aranacaktır. Bu komisyonda yapılacak itiraflar ve savunmalara bağlı olarak bir af müessesesi önerilerek, TBMM’ye sunulacaktır. Yasal engellerin bu biçimde kaldırılması halinde, PKK yasadışı konumdaki varlığını ABD, AB, BM, Irak Kürt Federe Yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin içinde bulunacağı bir kurulun denetiminde Türkiye sınırlarının dışına çıkarabilecektir. 

-  Demokratikleşmenin anayasal ve yasal adımları atıldıkça tekrar silahlara başvurmanın zemini kalmayacaktır: Başta PKK’de görev almış olanlar olmak üzere, uzun yıllardan beri sürgün yaşayan, vatandaşlıktan çıkarılmış ve mülteci konumuna düşmüş olanların peyderpey yurda dönmesi başlayacaktır.


İmralı’ya da kitap gitti

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan “Cezaevleri Okuyor” projesi ile 380 cezaevinin kütüphanesi zenginleştiriliyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Abdullah Öcalan’ın kaldığı İmralı’nın da projeden yararlanacağını söyledi.

ETİKETLER

haber