Ekonomi

Ocak 2011

a1

10 Ocak 2011 02:00

%01/01/2011 ~10/01/2011 +16-31 Aralık 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~11/01/2011 +16-31 Aralık 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  %01/01/2011 ~17/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~17/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~17/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~17/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~17/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~17/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~20/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  %01/01/2011 ~20/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  %01/01/2011 ~20/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  %01/01/2011 ~20/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  %01/01/2011 ~20/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  %01/01/2011 ~20/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~20/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~20/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~20/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  %01/01/2011 ~20/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~20/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %01/01/2011 ~24/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  %01/01/2011 ~24/01/2011 +Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  %01/01/2011 ~24/01/2011 +Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  %01/01/2011 ~24/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  %01/01/2011 ~24/01/2011 +Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  %01/01/2011 ~24/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  %16/01/2011 ~25/01/2011 +1-15 Ocak 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  %16/01/2011 ~25/01/2011 +1-15 Ocak 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  %01/01/2011 ~26/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  %01/01/2011 ~26/01/2011 +Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  %01/01/2011 ~26/01/2011 +Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  %01/01/2011 ~26/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  %01/01/2011 ~26/01/2011 +Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  %01/01/2011 ~26/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  %01/01/2011 ~31/01/2011 +2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  %01/01/2011 ~31/01/2011 +Yıllık Harçların Ödemesi
  %01/01/2011 ~31/01/2011 +2010 Yılında Kullanılan Defterlerin 2011 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  %01/01/2011 ~31/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  %01/01/2011 ~31/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  %01/01/2011 ~31/01/2011 +Aralık 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi