Dünya

Observer: Türkiye'deki mücadeleyi yeni elitler kazandı

İngiliz Observer gazetesi Türkiye'de siyasi çekişmeyi yazdı

08 Nisan 2012 17:37

İngiliz Observer gazetesi, Türkiye'de 'eski laik elitler ile yeni elit arasındaki mücadeleyi büyük ölçüde yeni elitin kazandığı' yorumunu yaptı.

Türkiye’nin ciddi sıkıntılar içindeki Pakistan için “örnek” oluşturabileceği savunulurken Türkiye, “Son derece İslamlaşmış sivil bir güç” olarak tanımlandı. Türkiye’de “eski laik elit ile yeni elit arasındaki mücadeleyi büyük ölçüde yeni elitin kazandığı” savı da öne sürüldü.

İngiltere’de Pazar günlerinde yayınlanan Observer gazetesi, tanınmış Pakistanlı gazeteci ve yazar Ahmet Raşit’in Pakistan ve komşularını ele aldığı son kitabını değerlendirirken Raşit’in, Türkiye’nin “O kadar oynak bir bölgede başarının nasıl göründüğünün bir örneğini oluşturabileceği”ni belirttiğine işaret ettikten sonra şunları yazdı:

“Son aylarda birçok analist, hızlı ve radikal bir değişim döneminde ekonomik büyüme, diplomatik derinlik ve siyasi istikrarın başarılı karışımından ilham alarak Türkiye’ye ilgi ile bakıyor."


'Pakistan, Türkiye'nin tam tersi'


Gazete, Rasit’in Türkiye’yi ”Son derece İslamlaşmış sivil bir güç” olarak tanımladığına dikkat çekerken de “Bu ilginç bir mesele. Pakistan halen, son derece askerleştirilmiş, zayıf sivil hükümeti ile bunun tam tersidir” diye yazdı.

Türkiye’nin aynı zamanda “Üyeleri, kritik biçimde, çoğu vatandaşlardan oldukça daha fazla laik, Batılaşmış ve ılımlı olan bir eliti de var” denilen yazıda bunun da “ABD ve Batılı siyasilerin iş yapmayı sevdikleri elit” olduğu da savunuldu. Yazıda şöyle devam edildi:

“Ancak Türkiye’de son onyıllar, bürokrasi ve orduya dayanan bu eski laik elitler ile orta sınıf işadamlarından ve küçük kentlerden destek gören yeni elit arasındaki sert kültürel ve siyasi mücadeleye tanık oldu. Ve mücadeleyi büyük ölçüde ikinci elit kazandı.”

Buradan alınacak dersin, Pakistan veya Afganistan’da “gerçek istikrarın”, ancak ülkelerdeki elitin gerçekten ülkenin kültürünü temsil ettiğinde sağlanacağı olduğu belirtilen yazıda şöyle devam edildi:

“Ve bu kültür giderek artan biçimde dindar ve sosyal muhafazakardır ve Pakistan, Batısındaki ülkelerden çok Doğusundaki ülkelerdeki halkların değerleri ve algılamalarından son derece etkileniyor. Rasit, argümanını, bu neticeye kadar götürmese de moral bozucu gerçek, istikrarlı tek Pakistan, Batı ile daha çok paylaşan bir Pakistan değil, daha az paylaşan bir Pakistan olabileceğidir.”