Dünya

Obama: Önce diplomasi sonra askeri güç

ABD Başkanı Barack Obama'nın yeni ulusal güvenlik stratejisine göre, askeri güç ancak diplomasi tükendiği zaman başvurulabilecek bir seçenek.

28 Mayıs 2010 03:00

T24-  ABD Başkanı Barack Obama'nın yeni ulusal güvenlik stratejisi, askeri gücün ancak diplomasinin tükendiği zamanda başvurulması gereken son seçenek olması gerektiği şeklinde bir yaklaşım içeriyor.


Strateji, bu anlamda önceki Başkan George Bush döneminin "önleyici savaş" doktrini ve ABD'nin yabancı tehditlere karşı tek taraflı askeri eyleme geçmesini öngören tarzdan açık bir farklılık gösteriyor.


İlk ulusal güvenlik stratejisini açıklayan Obama yönetimi, belgede, askeri gücün ötesinde, küresel işbirliği, daha geniş güvenlik ortaklıklarının geliştirilmesi ve diğer ülkelere kendilerini savunmada yardım edilmesi gibi unsurları vurguladı.


Bush'u eleştiren kesimlerce kullanılan "kovboy diplomasisi"ne açık bir mesafe konulan belgede, uluslararası kuruluşların yetersizlikleri ve güçleri konusunda ABD'nin "gözlerinin açık" olması gerektiği, ancak Washington'ın bu kuruluşları "terk edip gitme" gibi bir seçeneğinin bulunmadığı ifade edildi.


Belgede, "Bunun yerine, uluslararası kuruluşların güçlendirilmesi ve aşırıcılıkla mücadele, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer malzemelerin güvence altına alınması, dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sağlanması ve iklim değişikliği tehdidinde işbirliği içeren çözümlerin oluşturulması gibi ortak çıkarlara hizmet edebilecek toplu faaliyetlerin canlandırılmasına odaklanmalıyız" denildi.


KÜRESEL LİDERLİK STRATEJİSİ


Obama, belgenin giriş kısmındaki önsözde, "Önümüzdeki savaşlarda mücadele ederken, bunların ötesindeki ufukları görmeliyiz. Bunun için de ABD'nin gücü ve etkisinin temelini yeniden inşa eden bir ulusal yenilenme ve küresel liderlik stratejisini takip etmeliyiz" ifadesini kullandı.


DÖRT ULUSAL ÇIKAR


Belgede, "düşman ülkelerle" temas kurmaya yönelik kararlılık tekrarlandı, ancak İran ve Kuzey Kore'nin nükleer programlarıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerini görmezden gelmeleri halinde onları izole edecek "çoklu araçların" bulunduğu uyarısı yer aldı.


"Birbirinden ayrılamaz dört kalıcı ulusal çıkara" işaret edilen belgede, bunlar "güvenlik, refah, değerler ve uluslararası düzen" olarak sıralandı.


TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZBelgenin "Avrupalı müttefikler" bölümünde Türkiye'den de bahsedilerek, "Türkiye ile başta bölgesindeki istikrarın takibi konusu olmak üzere, geniş çaptaki karşılıklı hedefler üzerinde temas halinde olmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.


Belgede, Türkiye'nin de üyeleri arasında yer aldığı G-20'ye verilen öneme dikkat çekilerek, G-20'den "uluslararası ekonomik işbirliğinin ilk sıradaki forumu" olarak bahsedildi.