Gündem

"Necip Fazıl, Büyük Doğu dergisi için CHP'den 5 bin lira istedi; para gönderilmedi, milletvekilliği başvurusu kabul edilmedi, çizgisini değiştirdi"

Cumhuriyet dönemi yazarı Ümit Doğan, tarihi belgeleri paylaştı

31 Ocak 2021 11:51

T24 Haber Merkezi

Cumhuriyet dönemini araştıran yazar Ümit Doğan, Türkiye sağının önemli şairlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in "Atatürk ve devrimlere neden düşman oldu?" sorusuna verdiği yanıtta, Kısakürek'in taleplerinin dönemin CHP iktidarı tarafından karşılanmadığını bunun ardından eleştirilerine başladığını savundu. 

Dönemin belgelerini de paylaşan Ümit Doğan, Kısakürek'in Büyük Doğu dergisini kurmak için CHP'den 5 bin lira istediğini, CHP ölçülerine uygun yayın yapacağını söylediğini ancak talepleri karşılanmayınca çizgisini değiştirdiğini yazdı. 

Doğan'ın sosyal medya hesabından paylaşımları şöyle: 

"Necip Fazıl, Büyük Doğu isimli bir dergi kurduğunu ve CHP ölçülerine uygun yayın yapacağını söyleyerek CHP’den dergi için 5000 lira para istedi.

Bu sürede Atatürk'ü öven yazılar yazdı. Büyük Doğu'nun onuncu sayısında "Atatürk dirilecektir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Aynı dönemde CHP'den milletvekili adayı oldu.

Necip Fazıl umduğunu bulamamış, milletvekilliği başvurusu kabul edilmediği gibi, dergi için istediği para da gönderilmemişti. CHP'li olmak kârlı bir iş değildi. O ne yaptı çizgisini değiştirdi. Büyük Doğu'da Atatürk'ü, devrimleri ve dönemin hükümetini eleştirmeye başladı.

Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Dergisinde yaptığı zararlı yayınlar hükümetin gözünden kaçmamıştı. Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün Şubat 1944 tarihli raporunda Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisinin İngiltere devlet politikasına hizmet ettiği yazıyordu. Lütfen dikkatle okuyun.

 

Necip Fazıl 1947'de Atatürk'e hakaret içeren yazıları nedeniyle yargılandı.

Necip Fazıl'ın Atatürk'e hakaret etmesini içine sindiremeyen Türk halkı sokağa indi, çok yerde protesto mitingleri  düzenlendi.

Sonrasında Adnan Menderes lehine yayın yapacağını söyleyerek Menderes'ten para istedi. Örtülü ödenekten epeyce para aldı. Mahkemede Menderes Necip Fazıl'ın memleket yararından ayrıldığını görünce irtibatı kestik, düzeleceğim dedi tekrar geldi, tekrar geldi diyordu.

 

Necip Fazıl sonrasında MHP'ye yaklaştı. Önce Atatürkçü, sonra Menderesci, sonra ülkücü oldu. Yalan yanlış tarih tezleriyle gerçek tarihi nasıl tahrip ettiği meselesine girmiyorum bile... İşte üstad (!) Necip Fazıl'ın hikayesi."

Necip Fazıl Kısakürek Kimdir?

Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 yılında İstanbul’da doğdu. Şehrin önde gelen ailelerinden birinin üyesi olarak kalabalık bir konakta yaşamını sürdürdü. Sürekli değişen bir eğitim hayatı geçirdi: çeşitli okullarda öğrenim gördü; beş yılını askerî okulda geçirdi; fakat mezun olamadı. 20 yaşındayken Paris’e gönderildi ve orada Fransa’nın önemli entüisyonist (sezgici)* düşünürlerinden Nobel Ödüllü Henri-Louis Bergson ile tanıştı ve Bergson’un öğrencisi oldu. Türkiye’ye geri döndüğünde çeşitli resmî makamlarda çalıştı. Şairin eğitim hayatı gibi iş hayatı da tutarsızlıklarla doluydu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından birkaç gazetede ve yayın kuruluşunda çeşitli makaleler ve şiirler yayımlayarak kendini edebiyat camiasında buldu. İlk şiir kitabı Örümcek Ağı 1925 yılında yayımlandı ve bu şiir kitabını başka birçok şiir ve tiyatro oyunu takip etti.

Necip Fazıl Kısakürek, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yazdığı şiirlerle ünlenmiştir.

Şiirlerini hece ölçüsü kullanarak yazdı ve bu hece ölçüsünü estetik bir yaklaşımla doğaüstücü ve psikolojik temalarla süsledi. Şiire karşı bu yaklaşımının amacı Türk şiirinde saf bir üslubun kullanımını desteklemesinden geliyordu.

Eserlerinde doğaüstücülüğe meyilli, hezeyanlar yaşayan sefil ve acınacak halde karakterlere yer vermesinden ötürü Necip Fazıl’ın, çağdaşı olan Türk yazarların ve şairlerin arasında sıradışı bir yeri vardı. Tüm bu yenilikçi yaklaşımları onun ardından gelen birçok şairi etkilemişti.

Necip Fazıl Kısakürek, şiir türünün yanında tiyatro yazarlığıyla da yakından ilgilendi. Şiirlerinde yer alan korku, tiksinti, dışlanma, şüphe, melankoli gibi soyut kavramları tiyatroya da uyarladı ve bu hislere sahip birçok drama karakteri oluşturdu.

Tiyatro eserlerinin genel konuları kişi ve akıl arasındaki, kişi ve kader arasındaki ve hissetmek ve sezmek arasındaki ilişkilere dek uzanmaktaydı. İşlediği konular, Necip Fazıl’ın İskandinav drama geleneğinden büyük ölçüde etkilendiğine dair yorumlamalara neden oldu.

Necip Fazıl Kısakürek, Nakşibendi Şeyhi Abdülhakim Arvâsî ile tanışmasının ardından bir dönüm noktası geçirmiştir.

Bu dönüm noktasıyla beraber şairin sanatsal ve politik fikirleri büyük değişikliğe uğradı. Şiirlerinin temel hissiyatı ve taması tasavvuf ekseninde hareket etmeye başladı. Politik düşünceleri de anti-komünist, anti-semitist ve modernleşme karşıtı bir boyut almaya başladı ve bu fikirlerini yaymak amacıyla Büyük Doğu adındaki dönemin tek İslamcı dergisini açtı. Necip Fazıl, bu dergideki makalelerini çeşitli mahlaslar kullanarak yazmıştı. Adı birçok politik olaya karışan Necip Fazıl, çeşitli sebeplerden dolayı birkaç kez tutuklanmıştır.

Genç yaşta şiir kitabı çıkaran ve şiirleri Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarında okutulan Necip Fazıl’ın tiyatro eserleri de o dönemde aylarca büyük ilgi görmüştü.

Necip Fazıl, 25 Mayıs 1983’te yaşamını yitirdi. Ardından Çile, Kaldırımlar, Örümcek Ağı, Çöle İnen Nur gibi büyük ilgi gören eserler ve sevilen Necip Fazıl sözleri kaldı geriye.

*entüisyonist (sezgici): Sezginin akıldan ve soyut düşünmeden daha öncelikli olduğunu savunan felsefî akım. “Eğer bir şeyi algılıyorsak onu önce manevî olarak algılamalıyız.” Kurucusu Henri Bergson’dur ve bu akım aynı zamanda Bergsonculuk olarak da bilinir.