Gündem

NAVİGASYONDA BANDROL ÜCRETİNE DURDURMA ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2010 13:04

-NAVİGASYONDA BANDROL ÜCRETİNE DURDURMA ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Danıştay 10. Dairesi, üzerinde radyo-TV veya bunların yayınlarını almaya yarayan navigasyon cihazı bulunan kara taşıtlarından yüzde 0.8 oranında bandrol ücreti alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu. Bir şirket tarafından, 2009/15482 sayılı Bakanlar Kurulu kararının, ''üzerinde radyo-TV veya bunların yayınlarını almaya yarayan navigasyon (yönleme) cihazı bulunan kara taşıtlarından yüzde 0,8 oranında bandrol ücreti alınacağını'' düzenleyen kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştı. Davayı görüşen Danıştay 10. Dairesi, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının, ''üzerinde radyo-TV veya bunların yayınlarını almaya yarayan navigasyon cihazı bulunan kara taşıtlarından yüzde 0,8 oranında bandrol ücreti alınacağını'' düzenleyen kısmının oy birliğiyle yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı. Daire kararında, uyuşmazlığa konu olan navigasyon cihazının radyo-televizyon yayını almak dışında, yön bulma işlevi de olduğu dikkate alındığında, bu cihazın tamamının değeri üzerinden değil, sadece radyo ve televizyon yayınını almaya yarayan kısmı üzerinden bandrol ücreti alınması gerektiğini belirtti. Bakanlar Kurulunca bandrol ücreti belirlenirken, radyo ve televizyon yayınını almaya yarayan navigasyon cihazının sadece radyo ve televizyon yayınını almaya yarayan kısmının dikkate alınması gerekirken, 3093 sayılı yasada yer alan düzenlemeyi genişletecek şekilde, bu cihazın üzerinde yer aldığı kara taşıtının değeri dikkate alınarak yapılan düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı ifade edildi. Danıştay 10. Dairesi, iptal istemini daha sonra karara bağlayacak.