Gündem

Mustafa Birden: Anayasa'ya saygı gösterilmeli

Danıştay Başkanı Birden, "Danıştay'ın anayasal görev ve yetkileri çerçevesinde verdiği kararlarına saygı gösterilmelidir" dedi.

27 Ağustos 2010 03:00

T24 - Danıştay Başkanı Mustafa Birden, "Danıştay'ın anayasal görev ve yetkileri çerçevesinde verdiği kararlarına, başta Sayın Adalet Bakanı olmak üzere devlet adına yetki kullanan kişilerce saygı gösterilmelidir" dedi.

Danıştay Başkanı Birden yaptığı yazılı açıklamada, yüz yılı aşan onurlu bir geçmişe sahip Danıştay'ın, Cumhuriyetin ve hukuk devletinin temel güvencelerinden biri olduğunu anımsatarak, Danıştay'a yönelik eleştiri ve değerlendirmelerde yargı yerini ve onun mensuplarını zan altında bırakıcı açıklamalardan özenle kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Birden, "Anayasal bir kurum ve yüksek bir mahkeme olan Danıştay, siyasi tartışma ve çekişmelerin içine çekilmeye çalışılmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Danıştay Başkanı, "Danıştay'ın anayasal görev yetkileri çerçevesinde verdiği kararlarına, başta Sayın Adalet Bakanı olmak üzere Devlet adına yetki kullanan kişilerce saygı gösterilmelidir. Danıştay kararlarının basın ve yayın organlarında, yüzeysel bilgilere dayalı olarak tartışılması, eleştiri sınırları aşılarak suçlama getirilmesi ve yargı kararlarının yakın bir zamanda yapılacak olan referandum sonucunu etkilemeye yönelik bir malzeme olarak kullanılması doğru değildir" dedi.

"Son zamanlarda iyice sıklaşan açıklama ve beyanlar, Danıştay olarak yargı bağımsızlığının korunması, yargı kararlarına saygı gösterilmesi konusundaki öneri ve beklentilerimizin göz ardı edildiğini, hatta önemsenmediğini bir daha göstermiştir" diyen Birden, "Her fırsatta Danıştay'a yönelik bu olumsuz beyan ve suçlamalara cevap vermeyi, yüksek yargı yeri olmanın itibarına uygun bir davranış olarak görmediğimiz gibi, bir yargı organının bunlardan hepsine cevap vermek için mesaisini sarf etmesi de mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Birden, "Halkın hukuka güvenini ve saygısını artıracak söylemler yerine, yargıyı, yasama ve yürütmenin faaliyetlerine engel bir organmış gibi göstermenin ve bu manada kamuoyuna şikayet ederek yargı yerlerini savunma durumuna düşürmenin hukuka saygılı devlet yönetiminde yeri yoktur. Milletimizce, yargı yerlerine duyulan güvenin ve gösterilen saygının örselenmesinden, sadece yargı erkinin değil Devletimizin zarar göreceği akıllardan çıkarılmamalıdır" dedi.