Gündem

Murat Yetkin: Ukrayna krizi, Erdoğan kabinesine İnönü'nün 2. Dünya Savaşı'nda izlediği savaştan kaçınma siyasetinin önemini de hatırlatmış görünüyor

"Madalyonun diğer yüzünde soğuk savaşın iç siyasetteki yansımalarının daha baskıcı politikalar anlamına gelebileceğidir"

14 Nisan 2022 13:48

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik" açıklamasını değerlendirdiği yazısında "Bu saptamaya bağlı olarak “bölgesel ittifaklar” dahil, “yeni dengeler kurulacak” saptaması da önemlidir, birazdan yakından bakacağız. Ancak bu açıklamayla Türkiye’nin -güvenlik ve savunma boyutu dahil- dış politikasında son dönemdeki manevralardan daha kapsamlı bir değişikliğe hazırlandığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizinin Atatürk döneminde geleceğin güvencesi görülen Montrö Sözleşmesi'nin değerini hatırlattığı gibi, İsmet İnönü'nün 2. Dünya Savaşı'nda izlediği savaştan kaçınma siyasetinin önemini hatırlattığını belirten Yetkin, "Madalyonun diğer yüzünde soğuk savaşın iç siyasetteki yansımalarının daha baskıcı politikalar anlamına gelebileceğidir. Birinci soğuk savaşta, Batı demokrasileri Türkiye’deki demokrasi, hak ve özgürlüklerin kalitesiyle ancak siyasi-askeri tavizler almak için ilgilenmiştir. Bunun en somut örneği 12 Eylül 1980 askeri darbesinde ABD’nin tutumudur.
Stratejik çıkar ve önceliklerin Türkiye’deki çoğulcu demokrasinin kalitesi ile laik, sosyal hukuk devleti ilkelerini daha da geriletecek yeni baskı yöntemlerine gerekçe yapılması tehlikesi de yeni soğuk savaş saptamasıyla birlikte önümüzde duruyor" diye yazdı.

Bu yazı yetkinreport.com sitesinden alınmıştır...