Ekonomi

Muhtar ödeneği bin 300 lira oluyor

Lise ve üniversite mezunlarına 2 yıl ücretsiz sağlık sigortası geliyor

07 Ocak 2016 12:39

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı eylem planında yer alan vaatlerin büyük bölümünü içeren yasal düzenlemeler Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıda anne adaylarına yeni haklar geliyor ve muhtar ödeneği 1300 liraya çıkıyor.

Hürriyet'in haberine göre; muhtarların net 940 lira olan ödenekleri bin 300 liraya yükseltilecek. Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılacak.

Lise veya üniversite mezunu gençlerin genel sağlık sigortası giderleri 2 yıl süreyle gelir testi yapılmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanacak. Bazı illerde uygulanan yüzde 6 oranındaki işveren sigorta primi indiriminde esas olan 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılarak mevcut uygulama devam ettirilecek. Polislerin ve uzman erbaşların ek göstergeleri yükseltilirken polislerin emniyet hizmetleri tazminatı da yüzde 25 artırılacak.

 

Esnafa destek

 


Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8 bin liralık bölümünden gelir vergisi alınmayacak. Yemden ve gübreden Katma Değer Vergisi alınmayacak. Yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak. Öğrenim gören gençlerden pasaport harcı alınmayacak. Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçtiği tespit edilen araç sahiplerine verilen idari para cezalarında yapılan indirim, daha önce yapılan ödemesiz geçişlere de uygulanacak.

 

Hasankeyf taşınıyor

 

Ilısu Barajı ve HES projesinin inşaatı sebebiyle su altında kalacak olan Hasankeyf ilçe merkezi, tasarıda düzenlenen koordinatlara göre nakledilecek. Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine yönelik sigorta primi teşvikinde sigortalı sayısı sınırı kaldırılacak.

 

Doğum yapanlara yarı süreli çalışma

 

Kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışacak. Bu durumda mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmayacak. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilecek. Doğum sonrasında kadın memurların analık izni bitiminde başlayan 24 ay aylıksız izin, istekleri halinde 2, 4 ve 6 aylık yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde de başlayabilecek. Çocuğu olan memur anne veya baba, çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. 

 

Evlat edinene 6 ay ücretsiz izin

 

Çalışan kadınlara doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren, evlat edinme halinde ise eşlerden biri veya evlat edinene 6 aya kadar ücretsiz izin veya her doğumda 6 aya kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanma hakkı getiriliyor. Kadın işçiler de doğum sonrası yarım çalışma ödeneği karşılığında yarı mesai yapabilecek. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar süreyle çalışan kadın işçilerin ücretlerinin ve çalıştıkları süreye karşılık gelen kısmının prim ve ücretleri işveren, çalışmadıkları süreye karşılık gelen prim ve ücretleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. Ödenecek ücret günlük asgari ücretin brüt kadar olacak. Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında verilen haklar iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturmayacak.