Ekonomi

MSB'DEN YABANCI FİRMAYA İHALE YASAĞI... ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 14:17

-MSB'DEN YABANCI FİRMAYA İHALE YASAĞI... ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ''Integrated Procurement Technologies'' firması ile ortağı ''Etty Yenni''ye ihalelere katılma yasağı getirdi. MSB'nin yasağa ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre Hava Lojistik Komutanlığı tarafından yapılan ihaleye katılan, Goleta Valley Ticaret Odasına kayıtlı şirket, 1 yıl süreyle ihalelerden men edildi. -4734-4735 SAYILI KANUNLAR- 4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ''yasak fiil veya davranışları'' düzenliyor. Söz konusu maddelerde, mevzuata aykırı davranışlardan bazıları şöyle sıralanıyor: ''Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. -İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. -Sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. -Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.''