Ekonomi

MOTORİNDE AYRIM SONA ERECEK ANKARA (A.A)

07 Kasım 2010 11:52

-MOTORİNDE AYRIM SONA ERECEK ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Motorinde, ''kırsal-euro dizel'' ayrımı sona eriyor. Kırsal motorindeki kükürtü, piyasada euro dizel olarak adlandırılan normal motorindeki miktara indirme yönünde bir çalışma yapılıyor. Bu şekilde kırsal ve normal motorin arasındaki, ÖTV ve KDV farkının da kaldırılması bekleniyor. EPDK, 98/70/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesinde yer alan kırsal motorin tanımının ve anılan akaryakıt için 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan kükürt içeriği sınırını, ulusal mevzuata aktarılması için harekete geçti. Bu çerçevede standartlara dönük teknik düzenleme yapılması ve kırsal motorinde 1.000 PPM olan kükürt düzeyinin, normal motorindeki 10 PPM'e düşürülmesi öngörülüyor. Kurumun söz konusu çalışması kapsamında ''Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar''ın ilgili maddesine, ''Motorin, herhangi bir vergi farklılaştırması kapsamında teslim edilmesi durumunda kırsal motorin resmi ismiyle satılır'' hükmünün ekleneceği belirtiliyor. -MALİYE BAKANLIĞI DA KARARI BEKLİYOR- Bu arada EPDK'nın kırsal-normal motorindeki kükürt düzenlemesinin ardından Maliye Bakanlığı da, yeni vergi düzenlemesine gidecek. Maliye yetkilileri, kırsal motorinin tarım kesiminin desteklenmesine dönük bir uygulama olduğunu, ancak günümüzde kamyoncular, otobüsçüler ve dolmuşçuların yanı sıra bazı özel otomobil sahiplerinin bile kırsal motorin kullandığına dikkat çekiyor. Avrupa'da kırsal motorinin toplam motorin tüketimi içindeki payının yüzde 5 civarında bulunmasına karşılık, bu oranın Türkiye'de yüzde 70'e ulaştığına işaret eden Maliye yetkilileri, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: ''Türkiye'ye İran ve Irak başta olmak üzere komşu ülkelerden kaçak olarak bol miktarda kırsal motorin getiriliyor. Kükürt oranı yüksek, kalitesi düşük bu yakıtlar, haksız rekabete ve yüksek tutarda vergi kayıplarına yol açıyor. Biz de EPDK'nın kırsal motorinle ilgili çalışmasının sonucunu bekliyoruz. Sözkonusu çalışmanın tamamlanıp, yeni düzenlemenin şekillenmesinin ardından Maliye Bakanlığı da, motorindeki özel tüketim vergisi oranlarını yeniden belirleyecek. EPDK'nın motorinle ilgili düzenlemelerine paralel biz de motorinde tek ÖTV uygulamasına gidebiliriz. Sonuçta ÖTV tutarının eşitlenmesi gerekecek. Böyle bir durumda ÖTV'nin normal motorinde eşitlenmesi çok büyük ihtimal.'' -2 MOTORİN ARASINDA 8,5 KURUŞ VERGİ FARKI VAR- Halen kırsal motorinden litre başına 1,2345 lira, normal motorinden ise 1,3045 lira ÖTV alınıyor. ÖTV ve KDV dahil, kırsal motorin üzerindeki vergi yükü 1,6795 lira, normal motorindeki vergi yükü ise 1,7650 lira olarak hesaplanıyor. Bu şekilde kırsal ve normal motorin arasında, ÖTV ve KDV açısından toplam 8,55 kuruşluk fark bulunuyor. 2009 verilerine göre Türkiye'de tüketilen 15,9 milyar litre motorinin, 11,9 milyar litresini kırsal motorin, 4 milyar litresini de normal motorin oluşturuyor. Bu rakamlar dikkate alındığında, günümüzdeki ÖTV tutarlarıyla, devlet, kırsal motorinden 14,7 milyar lira dolayında ÖTV topluyor. Buna KDV de, eklendiğinde vergi toplamı 20 milyar liraya yaklaşıyor. Normal motorinden ise ÖTV olarak 5,2 milyar lira, ÖTV ve KDV olarak da 7 milyar lira vergi tahsil ediliyor. Böylece motorindeki toplam vergi geliri 27 milyar lira düzeyine çıkıyor. Kırsal motorinden alınan ÖTV'nin, kükürt miktarına bağlı olarak normal motorin düzeyine getirilmesi halinde ÖTV tahsilatında 830 milyon lira dolayında artış meydana gelecek. Bu rakam KDV de dahil edildiğinde 1 milyar lira düzeyine çıkacak. Normal motorindeki ÖTV'nin kırsal düzeyine indirilmesi halinde ise aynı tutarda vergi kaybı yaşanacak. -SEKTÖR, TEK TİP MOTORİNDEN YANA- Öte yandan Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Erol Metin yaptığı açıklamada, kırsal motorin ile normal motorin içeriğinin 14 teknik parametreden oluştuğunu, tek farklılığın kükürt miktarından kaynaklandığını söyledi. Kırsal motorinde 1000 PPM olan kükürt miktarının, normal motorinde 10 PPM düzeyinde bulunduğunu hatırlatan Metin, AB'nin konuya ilişkin direktifiyle 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yol dışı araçlar hariç  motorinde 10 PPM kükürt uygulamasına geçilmesinin zorunlu tuttuğunu ifade etti. EPDK'nda AB'ye uyum çerçevesinde yeni bir düzenleme yaptığını anlatan Metin, bu düzenlemede, kırsal motorindeki kükürtün 10 PPM'e düşürülmesinin öngörüldüğünü belirtti. Sektör olarak tek tip motorin uygulamasından yana olduklarını vurgulayan Metin, bunun hem sektöre kolaylık sağlayacağını, hem haksız rekabeti azaltacağını, hem de düşük kükürt uygulaması ile çevreye emisyonların azaltılması noktasında katkısı olacağını söyledi.  Metin, uygulama ile birlikte sınırdan kaçak giren kırsal motorinin daha kolay şekilde tespit edilebileceğine de dikkat çekerek, ''Çünkü kaçak gelen motorinde kükürt yüksek düzeyde bulunacak. Türkiye'de bundan sonra kullanılacak kükürtte ise miktar düşük olacak. Bu şekilde kaçak akaryakıt, daha rahat anlaşılabilecek. Çünkü kaçak akaryakıtta kükürt, 10 PPM gibi ileri teknolojide olamaz. Böylelikle kayıt dışılık da daha net şekilde engellenir '' diye konuştu.