Gündem

'Asker, er ve erbaşların oy kullanmasına soğuk bakıyor'

Fikret Bila: Bazı ülkelerde silah altındaki er ve erbaşlar oy kullanabiliyor. Ancak bu ülkelerin çoğunluğunda askerlik mecburi değil, isteğe bağlı

11 Ekim 2012 17:54

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademik yılı açılışında er ve erbaşlara seçme hakkı tanıyacağının sinyalini verdi. Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, askeri çevrenin oy kullanma konusuna soğuk baktığını, bu yolun açılması halinde ortaya önemli sorunların çıkacağı kaygısında olduğunu yazdı.

Bila, askeri çevrelerle yaptığı görüşmelere bugünkü (11 Ekim 2012) köşesinde yer verdi.

TSK İç Hizmet Kanunu’nun 43. maddesinde kışlada siyaset yapmanın yasak olduğuna dikkat çeken Bila, askeri çevrelerin kaygılarını 5 başlıkta değerlendirdi.

Bila'nın yazısının bir bölümü şöyle:

"Er ve erbaşlara oy kullanma hakkı tanınırsa siyaset doğrudan kışlaya girer. (...) er veya erbaşın aday olması durumunda askeri birlikte propaganda yapmaya yönelmesi halinde birçok gerginlik ve tartışma yaşanacaktır.

(...) Er ve erbaşın oy kullanması halinde emir-komuta olumsuz etkilenir. Er veya erbaş, komutanıyla ilişkisini siyasi mülahaza ile ölçmeye, şikayet veya dedikodu konusu yapmaya yönelebilir. (...)

(...) Er ve erbaşın oy kullanması bazı küçük yerleşim yerlerinde seçim sonuçlarını değiştirir. Bu durum uluslararası alanda Türkiye aleyhine kullanılabilir. Örneğin terörün siyasallaştırdığı küçük yerleşim yerlerinde asker oy kullanırsa belediye başkanlıkları el değiştirebilir."

 

TSK İç Hizmetler Kanunu'nun 43. maddesi ne diyor?

 

"Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır.

Silahlı Kuvvetler mensupları Milli Savunma Bakanlığınca adları yayınlanan ve siyasi olmıyan cemiyetler ile spor kulüplerinin faal olmıyan üyeliklerine girebilirler. Girenler durumlarını en kısa zamanda Milli Savunma Bakanlığına bildirmeye mecburdurlar.

(Ek fıkra: 15/02/1966-725/1 md. ; Mülga fıkra: 23/07/1999 - 4418/3 md.)

Silahlı Kuvvetler mensuplarının kendi kıta, karargah ve kurumları içinde amatör askeri spor kulüpleri kurmaları ve bu kulüplerde faaliyette bulunmaları caizdir.

Bu kulüplerin kurulmaları, faaliyet ve murakabeleri Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak hususi talimat hükümlerine göre olur.

(Ek fıkra: 28/06/1983 - 2861/2 md.) Silahlı Kuvvetler mensupları kanunla kurulan meslek kuruluşlarına üye olamaz ve organlarında görev alamazlar. Ancak üye olamamaları kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe icra etmelerine, resmi veya özel bir görev almalarına engel teşkil etmez.

(Ek fıkra: 28/06/1983 - 2861/2 md.) Belli bir meslek veya sanatın icra edilebilmesi için meslek kuruluşlarına üye olmayı zorunlu kılan kanun hükümleri Silahlı Kuvvetler mensupları hakkında uygulanmaz.

(Ek fıkra: 28/06/1983 - 2861/2 md.) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu hal ilgililerin aidat ödeme ve kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz."