Gündem

MİT'i 17 kişilik 'kozmik komisyon' denetleyecek

MİT'i denetleyecek komisyonun üye sayısı 17 olacak; üye dağılımı, siyasi parti gruplarının, toplam vekil sayısı içindeki yüzde oranına göre yapılacak

18 Nisan 2014 14:09

Meclis’te MİT’in çalışmalarını denetleyecek 17 kişilik komisyonun üyeleri, çalışmalar hakkında hiç bir açıklama yapamayacak. Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi ve belgelerin saklanmasında ve korunmasında gizlilik esas olacak. Komisyon görüşmelerine katılan ve bu görüşmelere herhangi bir şekilde vakıf olanlar, komisyon çalışmaları ve görüşülen konular hakkında hiç bir açıklama yapamayacak, bunları sır olacak saklayacak.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, MİT Yasası’na eklenen maddeyle TBMM’de kurulması karara bağlanan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun, görev ve yetkileri ile çalışma usulleri şöyle olacak:

 

Kimleri denetleyecek?

 

Komisyon, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nı güvenlik ve istihbari nitelikteki faaliyetlerini denetleyecek. Komisyon bu denetimini İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı’nca hazırlanıp, Başbakanlık’a gönderilen, Başbakanlığın da bu raporlar üzerinden hazırlayacağı yıllık rapordan denetleyecek. Başbakanlık raporunu Mart’ta komisyona sunacak.

 

90 günde inceleyecek

 

Komisyon, incelemelerini ve görüşmelerini raporun kendisine intikalinden itibaren 90 günde tamamlayacak ve hazırlayacağı raporu TBMM Başkanlığı’na sunacak.

 

Tüm partilerden üye

 

Komisyonun üye sayısı 17 olacak; üye dağılımı, siyasi parti gruplarının, toplam vekil sayısı içindeki yüzde oranına göre yapılacak.

 

Dünyayı takip edecek

 

Komisyon belirlenen görevleri çerçevesinde, milli güvenliğe ilişkin konularda görüş ve öneriler sunacak, güvenlik ve istihbarat konularında uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izleyecek. Kendi faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlayacak. Güvenlik ve istihbarat hizmetleri sırasında elde edilen kişisel verilerin güvenliğini, bireyin hak ve özgürlüklerini koruyucu öneriler geliştirecek.

 

Görüşmeler sır

 

Komisyon görüşmeleri kapalı oturumda yapılacak. Kapalı oturumda komisyon üyeleri, ilgili bakanlar, görevli hükümet temsilcileri ve komisyonda görev yapan yasama uzmanları ile stenograflardan başkası bulunamayacak. Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi ve belgelerin saklanmasında ve korunmasında gizlilik esas olacak. Komisyon görüşmelerine katılan ve bu görüşmelere herhangi bir şekilde vakıf olanlar, komisyon çalışmaları ve görüşülen konular hakkında hiç bir açıklama yapamayacak, bunları sır olacak saklayacak.

 

Devlet sırrı olmayacak

 

Komisyon tarafından hazırlanan raporları ve bunların eklerini taşıyan, çoğaltan ve teslim alanlar da dahil olmak üzere tüm görevliler, bu raporların ve eklerinin korunması için gereken dikkat ve özeni gösterecek. İlgili kurumlar ve Başbakanlıkça hazırlanacak raporlarda, komisyon raporlarında ve bunların ekleri ile komisyon tutanaklarında, devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelere yer verilmeyecek.