Gündem

MİT VE TİB GÖREVLİLERİNE YİNE TAKİPSİZLİK ANKARA (A.A)

21 Nisan 2011 14:00

-MİT VE TİB GÖREVLİLERİNE YİNE TAKİPSİZLİK ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, kendisine ve derneğe ait telefonların ve bilgisayar yazışmalarının, dinlenip izlendiği iddiasıyla MİT, Emniyet ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) görevlileri hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine yaptığı soruşturmada üçüncü kez ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Harun Kodalak tarafından verilen takipsizlik kararında, Eminağaoğlu'nun, şikayeti üzerine daha önce yürütülen soruşturmalarda verilen ''kovuşturmaya yer olmadığına'' ilişkin kararların, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince kaldırıldığı anımsatıldı. Mahkemenin kararının kesin nitelikli olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığına, yazılı emir yoluna başvurulduğu, bakanlığın talebi kabul etmesi üzerine, dosyanın Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde görüşülüp karara bağlandığı ifade edilen kararda, ''Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin, TİB, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarının mahkeme kararlarını uygulamaktan ibaret eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmayacağını tespit ettiği; bunun haricinde şikayetçi Eminağaoğlu'nun mahkeme kararına istinaden tespit edilen görüşme içeriklerinin yazılı ve görsel medya organlarında yayınlayanlar açısından oluşan suçun soruşturulması gerektiğine karar verdiği'' anımsatıldı. Bu karar üzerine yapılan soruşturmada, Başsavcılıkça 24 Mart 2011'de TİB Başkanlığına yazı yazılarak kurumlarında dinleme faaliyeti yapılıp yapılmadığı, dinleme içeriklerine dair CD, tape gibi herhangi bir belge bulunup bulunmadığının sorulduğu belirtilen kararda, TİB'den gelen cevapta ise MİT, Emniyet ve Jandarma tarafından mahkeme kararlarına istinaden yapılan dinleme işlemlerinin ve içeriklerinin kurumlarında bulunmadığı, bir başka deyişle TİB Başkanlığında dinleme faaliyetinin yapılmadığı, bu faaliyetlerin ilgili yönetmelik uyarınca ''işlem görevlileri'' tarafından yapıldığı ve bu görevlilerin, Cumhuriyet Savcısınca belirlenen kolluk birimlerinden olduğunun ifade edildiği aktarıldı. Kararda, ''TCK, CMK, 5397 sayılı TİB Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine göre, TİB Başkanlığında bizatihi dinleme faaliyeti yapılmadığı, dolayısıyla mahkeme kararına istinaden yapılan dinlemedeki içeriklerin bu kurumda bulunmadığı, bu içeriklerin mevzuat gereği mahkeme kararı ile dinleme faaliyeti yapan ilgili kolluk birimlerinde bulunduğu tespit edilmiştir'' denildi. -BAŞSAVCILIK İSTANBUL'U ADRES GÖSTERDİ- Eminağaoğlu'nun itirazları üzerine Sincan Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararlar üzerine geçmişte, TİB Başkanlığında görevli hakim nezaretinde iki kez keşif yapıldığı hatırlatılan kararda, bu keşiflere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarında, şikayetçi Eminağaoğlu'nun bazı telefonlarının Adalet Bakanlığı Müfettişlerinin talebi üzerine İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinin kararlarına istinaden dinlendiğinin anlaşıldığı'' belirtildi. Kararda, şunlar kaydedildi: ''Bilirkişi raporlarının içeriğine göre, şikayetçinin Ankara Mahkemelerinden alınan herhangi bir kararla telefonlarının dinlenmediği, dolayısıyla Ankara'da görevli ilgili kolluk ve istihbarat birimleri ile TİB Başkanlığında şikayetçiye ait telefon dinleme içeriklerinin bulunmadığı, mahkeme kararlarına istinaden yapılan dinleme faaliyetlerinin İstanbul'da görevli ilgili kolluk birimlerince yapıldığı, bu haliyle Ankara'da görevli adı geçen kurum mensuplarının atılı suçu işlediklerine dair hiçbir delil bulunmadığı tüm soruşturma evrakından anlaşılmıştır.'' Söz konusu nedenlerle ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verildiği ifade edildi. Öte yandan, Başsavcıvekili Harun Kodalak, soruşturma konusuyla ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri yönünden dosyayı ayırdı.

ETİKETLER

haber