Gündem

MİT mühendis arıyor

MİT bilgisayar, elektronik, elektronik-haberleşme ve matematik mühendisleri alımı için eleme usulü sınav yapacak

16 Nisan 2009 03:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı sınavla mühendis alacak. Teşkilat bünyesinde görev yapacak bilgisayar, elektronik, elektronik-haberleşme ve matematik mühendisleri alımı için eleme usulu sınav yapılacak

MİT'in resmi internet sitesinden yayınlanan ve adaylarda aranan niteliklerin de yer aldığı ilan şöyle:
"-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartlara sahip olmak,
-Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Temmuz 2009 itibariyle mezun olabilecek durumda bulunmak (Bu dallara öğretim programlarında ağırlıklı olarak yer veren yabancı öğretim kuruluşlarından mezun olan adayların YÖK tarafından verilen Denklik Belgesini ibraz etmeleri zorunludur.),
-Başvuru tarihi itibarıyla; lisans mezunları için 30, yüksek lisans ve doktora mezunları için 32 yaşını doldurmamış olmak,
-Erkek adaylar için askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak, 3 ay içerisinde terhis olabilecek durumda bulunmak veya tecilli olmak"
MİT'de görev almak isteyenlerin dilekçeleri üzerinden yapılacak ön değerlendirme sonucunda, şartları uygun olan adayların ele usulu sınava çağırılacağı bildirilen ilanda, ayrıca 24 Nisan 2009 tarihine kadar başvurmak isteyenlerin sadece "P.K.: 955 Ulus - ANKARA" adresine gerekli belgelerle beraber dilekçelerini göndermeleri istendi.

Posta gecikmelerinin dikkate alınmayacağı belirtilen ilanda istenen belgeler ise şöyle sıralandı:
"-Ayrıntılı özgeçmişi içeren dilekçe (İletişimin rahat kurulabilmesi amacıyla yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresinin dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.)
-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Lisans ve varsa yüksek lisans veya doktora diploma fotokopileri (Yurt dışındaki yüksek öğretim kuruluşlarından mezun olanlar için ayrıca YÖK tarafından verilmiş Denklik Belgesi fotokopisi),
-Varsa yabancı dil durumunu gösterir belgenin fotokopisi,
-Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi fotokopisi veya askerlik durum belgesi,
-Bir adet vesikalık fotoğraf."
Teşkilat bünyesinde atamaları yapılacak mühendisler için "Müsteşarlığın ilgili mevzuat hükümlerinin" geçerli olduğunun altı çizilen ilanda ayrıca, "Belirlenen kontenjan dışında kalan adayın ataması yapılmaz" denildi.


ETİKETLER

haber