Ekonomi

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu

14 Nisan 2020 11:07

Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı bir kararnameyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapsamında Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü adında iki yeni müdürlük kuruldu.
Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında Türkiye’nin dijital dönüşümü için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi, Ar-G politikalarını belirlemek, kamu bilişim projelerini üstlenecek firmaları yetkilendirmek veya yetkileri iptal etmek bulunuyor.

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ise teknolojideki değişimin Türkiye’ye etkilerini analiz etmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek gibi görevler üstlendi.