Gündem

Milli Eğitim'in ataması tartışma yarattı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şube Müdürü atamasında yalnızca 'sözlü sınav'ları esas alması tartışma başlattı

17 Eylül 2014 15:45

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yeni Şube Müdürleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavların ardından, Danıştay'ın “Tek başına sözlü sınavla atama yapılamaz” kararına rağmen, yalnızca sözlü sonuçları esas alınarak Şube Müdürü ataması yapılması tartışma yarattı. CHP'li Umut Oran da konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Yargı kararının uygulanması gereken tarih geçmesine rağmen, MEB’in, şube müdürlüğü için aritmetik ortalama esasıyla yeniden atama yapmamış olması büyük eleştirilere neden oluyor. Uygulama nedeniyle açıkta kalan adayların gözü kulağı, MEB'den gelecek bir açıklamada.

 

Yazılı ve sözlü sınav yapıldı, ama sadece ‘sözlü’ esas alındı

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda, ‘Şube Müdürü’ olmak isteyen adaylar iki aşamalı sınava tabi tutuldu.

29 Aralık 2013 tarihinde ÖSYM tarafından yazılı sınav yapıldı. Bu zorlu sınavda 70 barajını aşanlar ise Şubat 2014'te sözlü sınava girmeye hak kazandı. Bu doğrultuda da atamalar 16 Nisan 2014 tarihinde sadece sözlü puanı esas alınarak gerçekleştirildi.

 

Danıştay: Sadece sözlü sınavla atama yapılamaz

 

Ne var ki, atamalar öncesinde çeşitli sendikalar, değerlendirmenin sadece sözlü sınav notuyla yapılamayacağına dair şikayette bulunmuş ve şikayet haklı bulunmuştu. Konuyla ilgili olarak Danıştay 5. Dairesi ve Danıştay 2. Dairesi, Şube Müdürlüğü atamaları için sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı, objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyici olması gerektiğine karar vermişti.

 

'Aritmetik ortalama esas alınmalı'

 

Bu yargı kararları doğrultusunda Bakanlar Kurulu Çerçeve Yönetmeliği'ni temmuz ayında değiştirmiş ve Şube Müdürlüğü atamalarının yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması alınarak yapılması gerektiği şeklinde yeniden düzenlemişti. MEB de yargı kararları doğrultusunda resmi web sitesinde, yönetmelik değişiklik çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti.

 

İdare mahkemeleri: Hukuka uyarlılık yok

 

Ayrıca kamuoyuyla paylaşılan Ankara 4. ve Ankara 7. İdare mahkemeleri,  yapılan MEB Taşra Şube Müdürlüğü atamalarında hukuka uyarlılık bulunmadığı, kişinin başarı sıralamasının sadece sözlü puana göre yapılamayacağı, yazılı ve sözlü puanlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ayrıca yapılan 1709 şube müdürlüğü atamasının sadece sözlü sınav esas alınarak yapıldığı için yürütmesini durdurmuştu.

 

‘Yasal süre geçti’

 

Aritmetik ortalama uygulansaydı atanmaları mümkün olacakken, yargı kararı uygulanmadığı için açıkta kaldıklarını savunan adaylar, yasal süreler geçmesine rağmen MEB’in yargı kararlarını yerine getirmemesinden şikayetçi...

 

Sil baştan atama yapılması gerekiyor

 

Hukukçular, "Bir iptal davasında verilmiş olan yürütmenin durdurulması kararı, iptal kararı niteliğindedir" şeklindeki Danıştay kararını dayanak göstererek, "Durdurmaya sebep olan idari işlem sanki hiç yapılmamış gibi derhal askıya alınarak işlemden önceki duruma dönülmelidir" tezini savunuyor. Yani hukukçulara göre, aritmetik ortalama esas alınarak sil baştan atama yapılması gerekiyor.

 

Anayasa maddesi: Tebliğden başlayarak 30 günü geçemez

 

Anayasa’nın 138. maddesinin son fıkrasında da "Yasama ve yürütme organlarıyla idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez hükmüyle beraber 2577 sayılı İYUK’un 28/1. maddesindeki Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz (30) günü geçemez"  hükmü yer alıyor.

 

CHP'li umut oran da soru önergesi verdi

 

CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Umut Oran da önceki gün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanıtlaması talebiyle sunduğu önergede, 'MEB şube müdürlüğü atamalarının neden iptal edilmediğini' sordu.

Oran, "Başbakanlığın da başarı için yazılı ve mülakatın yüzde 50’şer payı olması gerektiği yönünde karar aldığı doğru mudur? Ankara 7. Bölge İdare Mahkemesinin de mülakat sınavının iptali yönünde karar aldığı bilgisi doğru mudur?" ifadelerini kullandı.