Gündem

MHP'li Tanrıkulu: Zeytin düzenlemesinin yeri TBMM Tarım Komisyonu'dur

“Aynı Kıyı Kanunu’nda olduğu gibi yanlış yapmayın diyoruz”

08 Haziran 2017 21:57

Zeytinliklerin imara açılmasını öngören tasarı tepkiler üzerine komisyona geri çekildi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş zeytinlik tasarısının geri çekileceğini duyurdu. Elitaş; "Üretim Paketi'nin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme komisyona çekilecek" ifadelerini kullandı.

Kararı değerlendiren MHP İzmir Milletvekili ve komisyon üyesi Ahmet Kenan Tanrıkulu kararın geçici ve gerginliğin giderilmesi anlamında olumlu olduğunu söyledi. Tanrıkulu, ”Komisyona çekildikten sonra ne yapılacak? Komisyon bunu görüşecek mi? Yoksa bir nevi sümenaltı edip bekletecek mi?  Benim görüşüm aynı yerde duruyorum,  Ben Sanayi Komisyonu’nda bu tasarıyı görüşmemizin bu tasarının yerinin olmaması” dedi.

MHP de, zeytinlik düzenlemesinin Üretim Reform Paketinden çıkarılmasını ve tüm tarafların bir araya gelerek ortak bir çözümde buluşmalarının önemli olduğunu düşünüyor.

TBMM Sanayi  Komisyonu Üyesi, İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu,  T24’e  komisyona çekilen Zeytin düzenlemesini değerlendirdi:

Biz tasarı komisyon aşamasında görüşülürken de şu konuda ısrarımızı sürdürmüştük, zeytinlik düzenlemesiyle ilgili maddeler ciddi bir takım problemler teşkil ediyor. Ya bunları kaldıralım, yok edelim ya da bu konuyla ilgili olarak taraflar dediğimiz üreticiler, işin sanayi kısmı varsa olsun, ihracatçı olsun Tarım Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı olsun dedik.

 

“Hükümetin komisyonda ön teklifleri tatmin etmedi”

 

Bütün bunlar olmadı, zaten bunun sadece Milli Eğitim Komisyonu’na gitmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeden hemen cevap yazılması işin başka bir garabetiydi. Komisyon aşamasında bir takım ön teklifler oldu hükümet tarafından, o da açıkçası tatmin etmedi. İki maddenin çekilmesi, zaten üçüncü maddesi sorunluydu o devam etti iki tane yeni düzenleme olması da tatmin etmedi.  Sonra Genel Kurula gelince ben tümü üzerinde görüşmeler tek konuşan siyasi parti  temsilcisiyim. Ben orada ‘Bu üretim reformu tasarı değil, konumuz üretim ise sanayi üretimi ise başka konulara yönelmemiz gerekir’ dedim ve mahsurlarını da anlattım. Çekilmesi gerektiğini kesin bir dille söylemiştim. Meclis daha sonra bir ara verdi, sonraki süreçte sektör temsilcileri ile görüştüler.

 

“Zeytin’in yeri Tarım Komisyonu”  

 

Şimdi şu aşamada dikkat etmemiz gereken iki konu var. Bir tanesi komisyona çekildikten sonra ne yapılacak? Komisyon bunu görüşecek mi? Yoksa bir nevi sümenaltı edip bekletecek mi?  Benim görüşüm aynı yerde duruyorum,  Ben Sanayi Komisyonu’nda bu tasarıyı görüşmemizin bu tasarının yerinin olmaması. Taraflarla beraber bunun yeri Tarım Komisyonu. Eğer bir yasa hazırlanacaksa taraflar, otururlar bir uzlaşı ararlar aralarında ve 95 yılında beri bir değişiklik olmadığı belirtiliyor. O zaman her kesimin ortak tatmin edildiği ve kamu yararının, toplumsal yararın en üst noktada olduğu bir çözüm getirilir.  

Burada taraflar ya da paydaşlar tabirini kullanırsak zeytinin bir üreticisi var,  ziraat kesimi,  köylü, üretici dediğimiz çitçi dediğimiz bizati emek vererek bir sene boyunca mahsul, hasat elde eden ve bundan geçinen insanlar var. Bunların büyük çoğunluğu sanayi ve tüccar değil, bildiğimiz çiftçi kesimi;   TARİŞ’e, Marmara Birlik’e bağlı bu kesimin istediği, bir kaygıları var. Bunlar tamamen çıksın istiyorlar,   bir düzenleme olmasın mevcut kalsın istiyorlar ama mevcut şurada bir sıkıntı var mevcudun da zeytinliği düzenlemediğini iddia eden görüşler de var.  

 

“Aynı Kıyı Kanunu’nda olduğu gibi yanlış yapmayın diyoruz”

 

Bir kesim var işin kurumsal tarafı olan sektör temsilcileri gibi onlar da bir orta yol bulunmasını istiyorlar. Yasada yeni düzenleme olabilir makul bulunacak düzenlemeye biz de yaklaşabiliriz ama taraflar olarak oturalım beraber yapalım diyor.

Muhalefet olarak en azından MHP olarak biz de aynı görüşü savunuyoruz. Kardeşim, bunu bu tasarının içinde çıkarın yeri burası değil. Böyle bir düzenleme yapmayın. Bu üretim reformuyla ilgili  bir yasa tasarısı yeri burası değil, kişisel veya bölgesel anlamda sorun çözmeye  çalışıyorsunuz bunu  yasanın içinde genelleştirmeyin aynı  Kıyı Kanunu’nda yaptığınız yanlış gibi  bunları yapmayın diyoruz. Merayla  ilgili bunlar yanlış yapmayın diyoruz, bunların yeri burası değil diyoruz.  

 

“İktidar bizi üretim ve yatırımın önünde engel olmakla suçluyor”

 

İktidar da tam tersini söylüyor, bizi üretimin ve yatırımın önünde engel olmakla suçluyor. Dolayısıyla  geldiğimiz noktada bu komisyona  geri çekilmesi geçici bir çözüm  ama olumlu bir çözüm. Gerginliğin azaltılması anlamında olumlu. Bir çare bulunması noktasında ümit doğdu, ümitkar olalım.

Tasarıda komisyona çekilen 2. madde şöyle:

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış konut, konaklama tesisi, turistik tesis hariç, yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilir.”