Gündem

Metropoll'ün anketine göre seçmen hükümetin son 1 yıldaki icraatı hakkında ne düşünüyor?

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı makamına güven giderek azalıyor...

13 Temmuz 2015 18:25

Metropoll’ün, altı ayda bir çıkardığı ‘hükümet karnesi’nin sonuncusu yayınlandı. Ankete göre, ekonomideki yıpranması AKP'nin oy kaybetmesinde en etkin rolü oynadı.

Ankete katılanların yüzde 67'si yolsuzlukların arttığını düşünürken, yüzde 57'si AKP ile yargı bağımsızlığının tehlike altın girdiğini düşünüyor.

Anketten öne çıkan detaylar şöyle:

 

Ekonomideki yıpranma AKP’nin oy kaybetmesine sebep oldu

 

– Son bir yıl içerisinde halkta, ekonominin AKP tarafından kötü yönetildiğine ilişkin algı artmaya devam etti.

Haziran 2014’te seçmenlerin yüzde 51’i ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken bir yıl sonra bu oran 7 puan artışla yüzde 58 seviyesine yükseldi. İyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise 6 puanlık bir düşüşle yüzde 41’den yüzde 35’e geriledi.

Halkın alım gücündeki azalma, ekonomik büyüme oranlarında azalış ve faizdeki artışın etkisiyle, bir diğer deyişle AKP’nin ‘Sürekli ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Stratejisi’nin başarısızlığı nedeniyle, toplum hükümetin ekonomi notunu kırdı ve bu süregelen yıpranma AKP’nin oy kaybetmesine sebep oldu.

 

Yüzde 53 dış politikayı başarısız buluyor

 

– Seçmenlerin yüzde 53’ü AKP’nin dış politikasını başarısız bulurken, yüçde 40’ı ise başarılı buldu. Aralık 2011’de AKP’nin dış politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 71,2 iken, Haziran 2014’te yüzde 41,3’e ve 2015 yılında da yüzde 40’lara geriledi.

Ayrıca halkın yüzde 54‘ü AKP’yi son bir yıldaki Ortadoğu politikasını, yüzde 60’ı da Suriye politikasını başarısız buluyor.

 

Yargı hükümetin boyunduruğu altına girdi

 

– Seçmenlerin yüzde 57’si, ‘Son bir yıl içerisinde yargının bağımsızlaştığını mı yoksa hükümetin kontrolü altına girdiğini mi düşünüyor musunuz’  sorusuna karşılık yargının bağımsızlaşmadığını, aksine AKP’nin kontrolü altına girdiğini dile getirdi.

 

2007’de 8 (10 üzerinden) seviyesinde olan yargıya güven 2015 Haziran’ında 5 seviyesine kadar geriledi.

 

– Seçmenlerin yüzde 36’sı, ‘Geçen yıla göre sizce düşünce ve ifade özgürlüğü artmış mıdır’ diye sorulduğunda ‘Evet’ yanıtını verirken, yüçde 49’u ‘Hayır’ dedi.  Aralık 2012’den bu yana düşünce ve ifade özgürlüğü arttı diyenlerin oranı yüzde 48’den yüzzde 36’ya gerilerken, düşünce ve ifade özgürlüğü azaldı diyenlerin oranı yüzde 31’denyüzde 49’a 18 puanlık artış gösterdi.

– Halkın yüzde 54’ü, ‘2015 yılında basın özgürlüğü ve gazeteci/yazarlar üzerinde baskının arttığını düşünüyor musunuz’ yolundaki soruya ‘Evet’, sadece yüzde 36’sı ‘Hayır’yanıtını verdi.

 

Yüzde 52 eğitim politikalarını başarısız buluyor

 

– Halkın yüzde 52’si son bir yılda AKP tarafından uygulanan eğitim politikalarını başarısız bulurken, yüzde 42 ise AKP’yi bu konuda başarılı görmekte. 2012 yılında AKP’yi eğitim alanında başarılı bulanların oranı yüzde 55 seviyesindeydi.

 

Toplumun yüzde 61'i yolsuzlukların arttığı görüşünde

 

– Son bir yıl içerisinde yolsuzluğun arttığını düşünenler yüzde 61 iken, yolsuzluk olmadığını düşünenler ise yüzde 32 düzeyinde. Aralık 2012’den bu yana yolsuzluğun olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 52’den yüzde 61’e yükselmiş, yine aynı dönemde yolsuzluk olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 37’den yüzde 32’e geriledi.

– 7 Haziran seçimlerinde 13 yıllık AKP iktidarının tek başına iktidar olamamasının ikinci büyük nedeni olarak yüzde 14’lik oy oranıyla yolsuzluklar gösterilmekte.

 

Cumhurbaşkanlığı'na güven azaldı

 

– Ordu, 6.4 puan ile en güvenilen kurum. Orduyu 5.6 puan ile güven derecelerini geçen yıllara göre artıran polis ve Meclis izlemekte. Cumhurbaşkanlığı dördüncü sırada. Cumhurbaşkanlığına güven Aralık 2013’te 6.7 iken 6.1’e düştü.