Ekonomi

Merkez ihracat kredisi limitini artırdı

Merkez Bankası, ihracatçı firmaların finansman ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla, ihracat reeskont kredisi limitini 1,5 milyar dolar daha artırarak 2,5 milyar dolara yükseltti.

17 Nisan 2009 03:00

Merkez Bankası, ihracatçı firmaların finansman ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla, ihracat reeskont kredisi limitini 1,5 milyar dolar daha artırarak 2,5 milyar dolara yükseltti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, ihracat reeskont kredisi limitinde 1,5 milyar dolarlık artış yapıldı.

İhracat reeskont kredisi limiti geçen yıl Aralık ayında 500 milyon dolar artırılarak 1 milyar dolara çıkarılmıştı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri dışında kalan firmalar için firma bazında 10 milyon dolar olan kredi limitinin de 20 milyon dolar olarak belirlendiği bildirildi.

Yaşanan küresel krizin reel sektör üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, 5 Aralık 2008 tarihinde ihracat reeskont kredisi limitinin 500 milyon dolar artırılarak 1 milyar dolara yükseltildiği hatırlatılarak, ayrıca, ihracat reeskont kredisi uygulama esas ve şartlarının yeniden düzenlenerek, bu kredilere kullanım kolaylığı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“20 Mart 2009 tarihinden itibaren ise daha fazla sayıda firmanın ihracat reeskont kredisinden yararlandırılmasına imkan sağlamak ve kredi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, Türk Eximbank aracılığı ile kullandırılmakta olan sevk öncesi ihracat reeskont kredisinden ihracatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların yanı sıra ihracatçı sıfatına haiz olmamakla birlikte ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmalar da yararlandırılmaya başlanmış ve firma bazında tespit edilen 10 milyon dolarlık kredi limiti Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 40 milyon dolara yükseltilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeler sonucunda, Türk Eximbank aracılığı ile kullandırılan ihracat reeskont kredisi tutarında hızlı bir artış meydana gelmiş, kullandırılan kredi 2008 yılının tamamında 1,7 milyon dolar iken, 1 Ocak-16 Nisan 2009 döneminde 502,5 milyon dolara ulaşmıştır.

Bu husus gözönüne alınarak ihracatçı firmaların finansman ihtiyacına olabildiğince katkı sağlamak amacıyla, ihracat reeskont kredisi limiti 1,5 milyar dolar daha artırılarak 2,5 milyar dolara yükseltilmiştir. Ayrıca, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri dışında kalan firmalar için firma bazında 10 milyon dolar olan kredi limiti 20 milyon dolar olarak belirlenmiştir.”