Ekonomi

MERKEZ BANKASI VAKFINA İHTİYATİ HACİZ ANKARA (A.A)

19 Ekim 2010 18:10

-MERKEZ BANKASI VAKFINA İHTİYATİ HACİZ ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Gelir İdaresi, gelirler kontrolörlerinin vergi raporları doğrultusunda T.C Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma ve Sandığı Vakfına karşı ihtiyati haciz uygulamasına gitti. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörlerinin Vakıf nezdinde yürüttükleri vergi incelemelerinin yargıya taşınması ve Vergi Mahkemesinin konuyla ilgili kararı, ihtiyati hacze kaynak oluşturdu. Vakıf da, üyelerine konuya ilişkin bir duyuruda bulundu. Duyuruda, Vakfa karşı yapılan vergi tarhiyatlarına karşı açılmış olan davaların bir kısmı vakıf lehine kabul edilirken, bir kısmında kısmen kabul, kısmen red şeklinde karar verildiği, bir kısmının da red edilmiş olduğu, ancak kararların henüz tümünün Vakfa tebliğ edilmediği belirtildi. Bu kararların tebliğini takiben yürütmeyi durdurma istemli olarak temyiz edileceği ifade edilen duyuruda, ''Bu arada henüz tebliğ edilmeden Vergi Dairesince 18 Ekim 2010 tarihinde Vakfımıza karşı ihtiyati haciz uygulanmıştır. İdari yoldan görüşmeler sürdürülmekle birlikte bu karara karşı da yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açılma yoluna başvurulacaktır'' denildi. Gelirler Kontrolörlerinin T.C Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma ve Sandığı Vakfı nezdinde yürüttükleri ve 2009 yılında tamamlanan vergi incelemelerinde 2002-2009 dönemi için Vakfa 1 milyar 985 milyon lira vergi aslı, 1 milyar 985 milyon lira da vergi cezası çıkarılmıştı. Merkez Bankası Vakfı da, Maliye Bakanlığı ile uzlaşmayı reddedip, konuyu yargıya götürmüştü.