Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 99.4 milyar dolar oldu

Döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3.3 artarak 74.4 milyar dolara yükseldi

28 Ağustos 2019 11:04

Merkez Bankası’nın resmi rezerv varlıkları Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 3.1 artışla 99.4 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi” verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3.3 artarak 74.4 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.8 artarak 23.5 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH, yurt içi bankalarla yapılan depo işlemleri, yurt içi ve yurt dışı bankalarla yapılan finansal türev işlemlerinden doğan alacak ve yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0.8 azaldı ve 17.1 milyar dolara geriledi.

Bu tutarın 12.3 milyar doları döviz kredileri, 4.8 milyar doları anaparadan oluştu. Merkez Bankası’nın finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler, 17 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 11.8 milyar doları 0-1 ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0.6 azalarak 36.1 milyar dolara geriledi.