Ekonomi

Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı

Faiz toplantı sayısının 12'ye yükseldiği açıklandı

05 Aralık 2019 10:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılında uygulanacak para ve kur politikasının operasyonel çerçevesini yayınladı. Açıklamada enflasyon hedefi, hükûmet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 olarak korunmuştur" denildi. Fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edileceği belirtildi.

Merkez Bankası, 8 olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısını yeniden 12'ye çıkardı. PPK toplantı sayısı Ocak 2017'de alınan kararla 12'den 8'e düşürülmüştü.

Para Politikası Kurulu'nun 2020'de, önceden açıklanan takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacağını duyuran Merkez Bankası, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

"Enflasyondaki iyileşme" vurgusu

Merkez Bankası, "enflasyon görünümündeki iyileşmeye" işaret ederek "Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında kademeli olarak politika faizini yüzde 14 seviyesine düşürdük" dedi.

Genel değerlendirme

Merkez Bankasının genel değerlendirmesi şöyle:

 1. TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı
  doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaktadır. Para politikası kararları, enflasyon
  beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler
  dikkate alınarak oluşturulmaktadır. TCMB, fiyat istikrarı açısından tamamlayıcı bir unsur olan
  finansal istikrarı da gözetmeye devam ederken, başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere
  makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket
  edecektir.
 2. Enflasyon hedefi, Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 olarak korunmuştur.
  Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.
  Enflasyonun hedeflerden belirgin olarak saptığı dönemlerde TCMB’nin Enflasyon Raporlarında
  yayımladığı enflasyon tahminleri ara hedef işlevini görmektedir. Dolayısıyla enflasyonun
  gelecek dönemdeki seyri konusunda iktisadi birimlere rehberlik etmesi öngörülen değerler, kısa
  vadede enflasyon tahminleri, orta vadede ise enflasyon hedefleridir. 2019 yılı Ekim ayı
  Enflasyon Raporunda yayımlanan dezenflasyon patikası ile enflasyonun, öncelikle tek hanelere
  indirilmesi; daha sonra ise kademeli olarak azalarak yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanması
  hedeflenmektedir.
 3. Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki
  yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur. Yıl içinde enflasyon gelişmelerine ilişkin kapsamlı
  değerlendirmeler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yıl sonunda
  gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik
  ilkesi gereği Hükümet’e “Açık Mektup” yazılacaktır.
 4. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir. Uygulanmakta olan kur rejiminde, döviz
  kuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. İktisadi temeller, uygulanmakta olan para ve
  maliye politikaları, uluslararası gelişmeler ve beklentiler döviz arz ve talebinin temel
  belirleyicileridir. TCMB’nin nominal ya da reel olarak herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır.
  Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması ve döviz kurundaki
  hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi veya finansal istikrara dair risk oluşturması
  halinde TCMB, bu duruma kayıtsız kalmayacak ve sahip olduğu araçlarla gerekli tepkiyi
  verecektir. TCMB, döviz piyasalarının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini
  ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve TCMB
  rezervlerinin etkin kullanımı esasıyla ilgili araçları kullanmaya devam edecektir.

Merkez Bankası'nın 2019 yılında atılan politika adımları takvimi şöyle: