Ekonomi

MEMURUN SENDİKADAN İSTİFASINI ÇEKMESİ DAVALIK ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2010 13:30

-MEMURUN SENDİKADAN İSTİFASINI ÇEKMESİ DAVALIK  ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Memur sendikacılığında yaşanan rekabet ve kamu personel rejimindeki sıkıntılar nedeniyle açılan davalara bir yenisi eklendi. Türk Sağlık-Sen, Devlet Personel Başkanlığının, ''memurların kamu sendikalarından dilekçe ile istifalarını geri çekmelerine izin veren'' uygulamasının iptali için dava açtı. İdare mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Devlet Personel Başkanlığının, ''sendikalardan istifaların dilekçe ile geri çekilebileceği'' yönündeki kararının hukuka uygun olmadığı savunuldu. Kamu görevlisinin sendikadan istifasının, kurumuna istifa formunu vermesi ile gerçekleştiği ifade edilen dilekçede, istifanın tek taraflı bir irade beyanıyla geri alınmasının 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na aykırı olduğu öne sürüldü. Dilekçede, kanuna göre kamu görevlileri sendikalarına üye personelin üyelikten çekilme formunu doldurup kurumuna verdikten sonra bir dilekçeyle istifadan vazgeçip vazgeçemeyeceği ile ilgili ortaya çıkacak sorunun giderilmesinde yetkili kurumun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğu belirtildi. Bakanlığın bu konuda kamu görevlisi tarafından, üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesiyle gerçekleşeceği, kuruma verilen istifa formlarının dilekçe ile geri alınamayacağı yönünde 2009'da görüş belirttiğine yer verilen dilekçede, Devlet Personel Başkanlığının kendi alanına girmeyen bir konuda, üstelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşüne aykırı bir karar verdiği iddia edildi. Kamu görevlileri sendikalarına üye olan personelin sendika üyeliğinden çekilmesiyle ilgili hususların 4688 sayılı Kanun'da düzenlenerek hüküm altına alındığı ifade edilen dilekçede, şöyle denildi: ''Buna rağmen davalı idare ısrarla 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'na atıfta bulunarak kamu görevlileri sendikalarına üye olan personelin üyelikten çekilme formunu doldurup kurumuna verdikten sonra bir dilekçe ile istifadan vazgeçebileceğini öngörmektedir. Oysa ki, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, kamuda görev yapan işçiler hakkında uygulanmakta iken 4688 sayılı Kanun ise kamuda görev yapan memurlar hakkında uygulanmaktadır.''   Dava dilekçesinde, söz konusu işlemin hukuka uygun olmadığı savunularak, iptali talep edildi.