Ekonomi

MEMUR MAAŞ KATSAYILARI DEĞİŞTİ ANKARA (A.A)

06 Temmuz 2011 17:04

-MEMUR MAAŞ KATSAYILARI DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Memur maaş katsayıları, yüzde 4'lük Temmuz zammına göre yeniden belirlendi. A.A muhabirinin hesaplamalarına göre, katsayılara göre hesaplanan memur maaş zammı, denge tazminatı ve aile-çocuk yardımı ve asgari geçim indirimi dahil edildiğinde, yüzde 4,4 ile yüzde 5,3 düzeyine yükselecek. Dünkü Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Temmuzdan geçerli kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar belirlenirken, 2011 yılının Ocak-Haziran döneminde 0,061954 olarak uygulanan maaş katsayısı 0,06446'ya, 0,82656 olan taban aylık katsayısı 0,86251'e, 0,019638 olan yan ödeme katsayısı da 0,02044'e çıkarıldı.  Söz konusu düzenlemelerin ardından aile ve çocuk yardımı (2 çocuk için) almak kaydıyla müsteşar maaşı, 5.144 liradan 5.370 liraya, genel müdür maaşı ise 4.708 liradan 4.917 liraya çıkıyor. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 4,4 oranında artış meydana geliyor. 12'nin 1'inden maaş almakta olan bir hizmetlinin Ocak'ta 1.460 lira olan maaşı Temmuz'da 1.538 liraya, 13'ün 1'inden maaş almakta olan bir devlet memurunun Ocak'ta 1.496 lira olan maaşı Temmuz'da 1.574 liraya çıkıyor. Buna göre, hizmetli maaşındaki artış yüzde 5,3, diğer memurun maaşındaki artış da yüzde 5,2 olarak belirleniyor. -DOKTOR, AVUKAT, ÖĞRETMEN MAAŞLARI- Temmuz ayında, 9'un 3'ünden maaş alan öğretmenin maaşı, 1.721 liradan 1,809 liraya çıkarken, kaymakam maaşı (7/1) 3.021 liradan, 3.161 liraya yükseldi. Yılın ikinci yarısında 8'in 1'inden maaş alan polis memuru 2.253 lira yerine 2.363 lira, 7'nin 2'sinden maaş alan doktor 2.182 lira yerine 2.289 lira, mühendis-büro (1/4) 2.508 lira yerine 2.628 lira alacak. Profesör maaşı (1/4) 4.056 liradan 4.283 liraya yükselirken, avukat maaşı (1/4)da 2.726 liradan 2.855 liraya çıkacak. -SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ- Öte yandan sözleşmeli ücret tavanlarını da yeniden düzenledi. Buna göre, KİT'lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin Ocak ayında 3.250 lira olan ücret tavanı, Ocak'ta 3.382 liraya çıkarıldı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-B kapsamında çalışanların ücret tavanı ise 2.884 liradan 2.999 liraya yükseltildi. En yüksek devlet memurunun Ocak'ta 3.355 lira olan sözleşme ücreti de, bu yılın Temmuz-Aralık döneminde 3.489 lira olarak belirlendi. Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Kamu çalışanlarına 14 günlük de zam farkı verilecek.  Memur emeklilerinin zam farkları ise Sosyal Güvenlik Kurumunun belirleyeceği tarihte ödenecek. -MEMUR MAAŞLARI- Maliye Bakanlığına göre, memurların Ocak maaşları ile katsayı zammı, denge tazminatı, aile ve çocuk yardımı, asgari geçim indirimi tutarları dikkate alınarak hesaplanan Temmuz ayı maaşları (net) şöyle: MEMURLAR              OCAK MAAŞI    TEMMUZ MAAŞI                          (TL)          (TL) ------------------     ----------   ------------ Müsteşar 1/4            5.144         5.370 Genel Müdür 1/4         4.708         4.917 Şube Müdürü 1/4         2.436         2.553 Memur 9/3               1.501         1.580 Memur 13/1              1.496         1.574 Hizmetli 12/1           1.460         1.538 Öğretmen 1/4            1.974         2.072 Öğretmen 9/3            1.721         1.809 Kaymakam 7/1            3.021         3.161 Başkomiser 3/1          2.535         2.656 Polis memuru 8/1        2.253         2.363 Uzman doktor 1/4        2.561         2.683 Doktor 7/2              2.182         2.289 Hemşire-Lise 11/2       1.679         1.766 Mühendis-Büro 1/4       2.508         2.628 Teknisyen-Büro 11/1     1.680         1.766 Profesör 1/4            4.056         4.238 Arş. görevlisi 7/3      1.985         2.083 Vaiz 1/4                2.124         2.228 Avukat 1/4              2.726         2.855 Not:Kamu personelinin maaş ve ücretleri, tabi olduğu personel kanunu, istihdam edildiği kurum, öğrenim durumu hizmet sınıfı, kıdem yılı, görev yeri ve görev yaptığı birim, kadro unvan, derece ve kademesi ile görev yetki ve sorumluluklarına göre farklılıklar göstermekle birlikte, personelin kişisel ve medeni durumu ile çocuk sayısı ve belirli şartlar dahilinde yapılan ödemelere bağlı olarak değişiklikler gösteriyor. Maaş hesaplamalarına,  -Kurumsal ve bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi. -Temmuz ayı maaşlarının içinde eş ve çocuk için (iki çocuk) ödenmekte olan aile yardım ödeneği ile denge tazminatı tutarları dahil edildi. Eş için 137,56 TL, (0-6) yaş grubu çocuklar için 32,23 TL ve diğer yaş grubunda yer alan çocuklar için 16,12 TL aile yardım ödeneği veriliyor. Eş ve iki çocuk için asgari geçim indirimi tutarı 29,87 TL olarak belirleniyor.