Gündem

Meclisteki polis sekreterler geri istendi TBMM (A.A)

23 Eylül 2011 14:39

-Meclisteki polis sekreterler geri istendi TBMM (A.A) - 23.09.2011 - İçişleri Bakanlığı, polis olan ancak TBMM'de sekreter olarak çalışan personelini geri istedi. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, personelinin durumuyla ilgili TBMM Genel Sekreterliğine bir yazı gönderdi. Yazıda, zaman zaman TBMM Genel Sekreterliğinde, milletvekili sekreteri olarak görevlendirilmek üzere, her türlü mali ve özlük hakları Emniyet Genel Müdürlüğünce ödenmesi kaydıyla emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının, geçici olarak görevlendirilmesinin talep edildiği anımsatıldı. Geçmiş yıllarda sekreter talepleriyle ilgili bazı görevlendirmeler yapıldığı ancak 2008'den sonra bu yöndeki taleplerin hiçbirinin yerine getirilemediği, bu durumun da her seferinde yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirildiği kaydedildi. Emniyet hizmeti sınıfı personelinin, hangi görev ve unvanlarda istihdam edileceğinin, başta Emniyet Teşkilatı Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatta düzenlediğine işaret edilerek, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda polisin hiçbir suretle görevinden başka bir işte kullanılmayacağının açıkça hükme bağlandığı vurgulandı. Yazıda, ''Uygulama birliğinin sağlanması ve ilgili alandaki taleplerin en kısa sürede sonuca bağlanabilmesi amacıyla emniyet hizmeti sınıfı personeli sekreter olarak görevlendirilemediğinden, bu yöndeki taleplerin Genel Sekreterliğinizce sonuçlandırılmasını, Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli olup geçmiş yıllarda sekreter olarak istihdam edilen personelin ise 1 Ekim tarihine kadar geçici görevlerinin sonlandırılmasını arz ederim'' ifadeleri kullanıldı.