Gündem

Meclis'te Adıyaman düellosu: Şehrimizde içme suyu ve yol problemlerini hallettik

HDP’li Behçet Yıldırım: Atatürk Barajı'nı bırakmışsınız, Adıyaman'da içilecek su yok

13 Ekim 2017 02:49

TBMM Genel Kurulu’nda AKP Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, hükümetleri döneminde seçim bölgesine yapılan yatırımları sıraladığı konuşmasında, “Eskiden köylerimizde su ve yol bulamazken, biz su, içme suyu ve yol problemlerini birçok şekilde hallettik” deyince selefi HDP’li Behçet Yıldırım’dan itiraz geldi. AKP’li Fırat’ın konuşmasını bitirmesinin ardından söz alan Yıldırım yanlış bilgilendirme olduğunu belirterek, "Atatürk Barajı, bugün Türkiye'nin en büyük barajlarından birisi. Atatürk Barajı'nı bırakmışsınız, derede, tepede kullanılmayacak, suyu olmayan yerlerin barajıyla uğraşıyorsunuz. Ta Mardin'e kadar su gidiyor, Adıyaman'da içilecek su yok; bırak sulu tarımı, Adıyaman'da içilecek su yok” dedi.

HDP’li Behçet Yıldırım ulaşım, hastaneler konusunda da yanlış bilgi verildiğini belirterek, “Sizin bunlardan haberiniz yok mu? Eğitim diyorsunuz, eğitimde 70'inci sıradayız. Yaşanan iller sıralamasında 73'üncü sıradayız” diye konuştu. Bu konuşmaya  oturumu yöneten Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’dan itiraz gelince bu kez  HDP Grup Başkanvekili Ahmet  Aydın, “2002'ye geri döndük” diye devreye girdi.

TBMM tutanaklarına geçen Adıyaman atışması şöyle:

İBRAHİM HALİL FIRAT (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gündem dışı konuşmamda Adıyaman'ımıza yapılan yatırımlar vesilesiyle söz almış bulunmaktayım. Öncelikle yüce heyetinizi ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tabii ki AK PARTİ Hükûmetleri döneminde Türkiye'yle birlikte Adıyaman'ımız, ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimiz de değişim ve dönüşüm sağlamıştır. On beş yıllık AK PARTİ Hükûmetleri döneminde Adıyaman'ımızda eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, ulaşımdan sulamaya kadar birçok alanda hizmet yapılmıştır. Bu hizmetleri tek tek saymamız belki beş dakikaya sığmayacaktır ama burada başlıklar hâlinde en azından anlatabildiğimizi anlatmaya çalışacağım.

Bu vesileyle bu hizmetlerin yapılmasına katkısı olan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Hükûmetimize, yerelde öncelikle Sayın Meclis Başkan Vekilimize ve milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun.

Eğitim alanında, bakınız, yetmiş yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan derslik sayısı kadar biz Adıyaman'da derslik yaptık. Burada, eğitim alanında, eskiden öğrencilerin elli altmış kişilik dersliklerde okutulduğu dönemden biz artık otuzların altına indik. AK PARTİ'nin belirlemiş olduğu 2023 hedeflerine aynı şekilde ulaşmış bulunmaktayız.

Aynı şekilde, Adıyaman'a üniversite kuruldu. Adıyaman Üniversitesiyle -2.700 olan Adıyamanlı öğrencimiz- şu anda 22 binin üzerinde, Adıyaman'da, Adıyaman Üniversitesinde öğrenci okutulmaktadır.

Aynı şekilde, sağlık alanında biz hiçbir ilçemizde hastane kalmayacak şekilde çalışmalarımızı yaptık, bütün ilçelerimizde hastaneler yaptık. Adıyaman'da, Adıyaman merkezde 400 yataklı devlet hastanesi… Daha öncesinde, Adıyaman'daki devlet hastanesinde 7-8 kişilik koğuşlarda yatan hastalarımız söz konusuyken şu anda bütün hastanelerimizde en fazla 2 kişinin yattığı hastaneler söz konusu.

Aynı şekilde, biz Adıyaman'ımıza 400 yataklı devlet hastanesinin yanında 300 yataklı kadın doğum hastanesini de yapıyoruz.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) Suyunuz var mı, suyunuz?

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - 150 yataklı Kâhta Devlet Hastanesi, 75 yataklı Besni Devlet Hastanesi, 75 yataklı Gölbaşı Devlet Hastanesi, Gerger, Sincik, Samsat, Çelikhan, Tut, bütün ilçelerimize hastaneler yaptık ve bu şekilde Allah'ın izniyle yolumuza devam ediyoruz.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Doktor var mı hastanelerde?

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Daha ne istiyorsunuz?

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - Adliye sarayları noktasında, Adıyaman'ımıza adalet sarayını yaptık, Gölbaşı ilçemize ve Kâhta'mıza adliye saraylarını yaptık ve bununla birlikte inşallah en yakın zamanda Besni ilçemizde de adliye sarayımızın temelini atacağız ve onu da gerçekleştireceğiz.

Bununla birlikte, Adıyaman'ımıza, Adıyamanlı hemşehrilerimize ne kadar hizmet etsek az olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız da bunun farkındalar ve bununla ilgili de Adıyaman'ımıza sürekli hizmetler yapma noktasında talimatları oluyor. Allah kendilerinden razı olsun.

Bakınız, bizim Adıyaman'ımıza özellikle tarımsal sulamada çok önemli olacak Çetintepe Barajı, Koçali Barajı, Gömükan Barajı inşaatlarımız devam ediyor. Bununla birlikte, göletlerimiz, Gölbaşı'nda Balkar ve Çelik göletlerimiz, Gerger'de Çifthisar, aynı şekilde Sincik'te Arıkonak Göleti'mizin inşaatı devam ediyor; Çelikhan'a Çelikhan Ovası'nı sulayacak Çat Barajı'mızı da aynı şekilde yapacağız.

KÖYDES ve özel idare kapsamında yapılan hizmetleri de… Eskiden köylerimizde su ve yol bulamazken Sayın Cumhurbaşkanımızın 2007 yılı öncesinde "Yolu ve suyu olmayan köy kalmayacak." cümlesiyle biz Adıyaman'ımızın su, içme suyu ve yol problemlerini birçok şekilde hallettik. Aynı şekilde, köy konakları yapıyoruz, parke taşıyla döşüyoruz, Adıyaman'ımızın köylerini de artık kent konumuna büründürüyoruz, Allah'ın izniyle.

Tabii, anlatılacak hizmetler çoktur. Bunları anlatmamız belki beş dakika değil, daha fazla zaman, belki akşama kadar anlatsak, Adıyaman'a yapılan hizmetler bitmeyecektir.

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Bilgilendirme yapmak istiyorum.

BAŞKAN - Sisteme girmişsin, birazdan bilgilendirme yaparsın Sayın Yıldırım.

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Hayır, sisteme başka şey için girdim.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Başkanım, Adıyaman'la ilgili…

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Bir dakika Adıyaman'la ilgili konuşacağım.

BAŞKAN - Peki, 60'a göre bir dakikalık süre veriyorum.

Buyurun Sayın Yıldırım.

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Teşekkürler Başkanım.

Hatip arkadaşın konuşmalarına katılmam mümkün değil ama kendi kişiliğine, kendi çabalarına bir şey demiyorum, takdir ettiğim bir kişi. Fakat burada yanlış bilgiler var. Mesela, diyor ki: Koçali, Gömükan, Çetintepe barajlarından… Peki, Atatürk Barajı'nı ne yaptınız? Atatürk Barajı, bugün Türkiye'nin en büyük barajlarından birisi. Atatürk Barajı'nı bırakmışsınız, derede, tepede kullanılmayacak, suyu olmayan yerlerin barajıyla uğraşıyorsunuz. Ta Mardin'e kadar su gidiyor, Adıyaman'da içilecek su yok; bırak sulu tarımı, Adıyaman'da içilecek su yok.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Doğru, doğru.

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Ulaşım diyorsunuz, yanlış bilgi veriyorsunuz. Hastaneler diyorsunuz, ben bir hekimim, hastanelerde doktor eksikliği için, sıralar için onlarca şikâyet alıyoruz. Sizin bunlardan haberiniz yok mu? Eğitim diyorsunuz, eğitimde 70'inci sıradayız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BEHÇET YILDIRIM (Adıyaman) - Yaşanan iller sıralamasında 73'üncü sıradayız.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yıldırım, bir gün gündem dışı söz alırsınız, size de veririm, bunları anlatırsınız ama bir hekim olarak sağlıkta nereden nereye geldiğini siz çok daha iyi bilirsiniz önceki hastane ile şimdiki hastanelerin.

AHMET YILDIRIM (Muş) - 2002'ye geri döndük.