Gündem

Meclis tatlili başlangıcı 1 Temmuz'dan 18 Temmuz'a çekildi

Kabulen edilen yeni öneri çerçevesinde Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - 1 Temmuz kapanacak olan TBMM'nin çalışma gün ve saatlerinin değiştirilmesiyle ilgili AKP tarafından 8 Haziran 2010 tarihinde Meclis'e sunulan öneri kabul edilirken, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nin de aralaında bulunduğu bazı üniversitelerin kurulmalarıyla ilgili görüşmeler Meclis gündeminde ön sıralara çekildi. 

TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek.

AKP Grubu'nun, Meclis'in çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin önerisi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyerek, çalışmalarını sürdürecek.

BDP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı 24 Haziran Perşembe günü görüşülecek.


Meclis, 16 Haziran'a kadar 24.00'e kadar çalışacak


Genel Kurul'un 6 ve 13 Temmuz salı günlerindeki birleşimlerinde 1 saat sözlü sorular ele alınacak. Aynı günler denetim konuları görüşülmeyerek gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri ele alınacak. 7 ve 14 Temmuz çarşamba günleri sözlü sorular görüşülmeyecek.

Genel Kurul, 2, 9 ve 16 Temmuz cuma günleri de toplanarak, kanun teklif ve tasarılarını ele alacak. Genel Kurul, 16 Haziran'a kadar salı günleri 15.00-24.00, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-24.00, cuma günleri ise 14.00-24.00 saatleri arasında çalışacak.


'Gül Üniversitesi'nin kurulmasının görüşülmesi öne çekildi


Kararla bazı tasarı ve teklifler de gündemin ön sıralarına çekildi.

Buna göre, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nin de bulunduğu bazı üniversitelerin kurulmasına ilişkin tasarılar; Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye ile Suriye Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı gündemin ön sıralarına alındı.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Antalya Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye ile Kazakistan Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile diş hekimlerinin; diş ve diş etlerinin korunması ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti yapmalarını öngören, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de ivedilikle görüşülecek.

AKP tarafından konuyla ilgili olarak TBMM'ye sunulan 8 Haziran 2010 tarihli önerinin tam metni şöyle:

"Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan 504, 505, 476, 503, 498, 475, 499, 477 ve 501 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 ve 21’inci sıralarına alınmasına; bastırılarak dağıtılan ve gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan 508, 509 ve 507 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 15, 16 ve 20’nci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun, 8 Haziran 2010 Salı günkü birleşiminde 476 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bitimine kadar, 9 Haziran 2010 Çarşamba günkü birleşiminde 503 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bitimine kadar, 10 Haziran 2010 Perşembe günkü birleşiminde 498 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bitimine kadar, 11 Haziran 2010 Cuma günkü birleşiminde 508 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin bitimine kadar,15 Haziran 2010 Salı günkü birleşiminde 475 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bitimine kadar, 16 Haziran 2010 Çarşamba günkü birleşiminde 499 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bitimine kadar, 17 Haziran 2010 Perşembe günkü birleşiminde 477 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bitimine kadar, 18 Haziran 2010 Cuma günkü birleşiminde 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bitimine kadar belirlenen günlük çalışmalara devam edilmesine; ayrıca yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00'te günlük programların tamamlanamaması hâlinde günlük programların tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesine; 503, 507 ve 508 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesine ilişkin AK PARTİ Grubu önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi."


ETİKETLER

haber