Dünya

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILDI ŞAM (A.A)

31 Mart 2011 21:41

-MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILDI ŞAM (A.A) - 31.03.2011 - Suriye'de geçtiğimiz hafta açıklanan reform paketinin en önemli maddelerinden biri olan siyasi partiler yasasının değiştirilmesi için çalışmalar yapmak üzere bir komisyonun kurulacağı bildirildi. Bir yetkili, siyasi partiler yasasının değiştirilmesi için çalışmalar yapmak üzere önümüzdeki günlerde bir komisyon kurulacağını söyledi.  Yetkilinin verdiği bilgiye göre, ülkede Baas Partisi şemsiyesi altında seçimlere katılan siyasi partilerin tek başlarına serbest bir şekilde seçimlere girebilmeleri için siyasi partiler yasasının yanısıra, Anayasa'nın 8. maddesinin de değiştirilmesi gerekiyor. Anayasa'nın 8. maddesinin "Baas Partisi ülkenin ve toplumun lideridir" ifadesinin değiştirilmesinin ardından, Baas Partisi'nden bağımsız bir şekilde parti kurulması ve seçimlere katılım mümkün olabilecek. Ancak ülkedeki mevcut takvime göre milletvekili seçimlerinin Haziran ayında yapılması gerekiyor. Siyasi partiler yasasının ve Anayasa'nın 8. maddesinin değiştirilmesine yönelik çalışmaların Haziran ayına kadar tamamlanamayacağı, yeni partilerin kurulması, teşkilatlanmaları ve seçimlere hazırlanmalarına ilişkin süreç için de en az bir yılın gerekli olduğu belirtiliyor.  Bu nedenlerle, hala yürürlükte olan Olağanüstü Hal Yasası'nda yer alan "savaş halinde mevcut meclisin görev süresi bir yıl uzatılabilir" maddesine dayanarak mevcut meclisin görev süresinin bir yıl daha uzatılabileceği ileri sürülüyor. Meclisin 90 gün içinde toplanmaması halinde de meclisin görev süresi Cumhurbaşkanının seçim tarihini açıkladığı bir kararname çıkarana kadar uzayabiliyor. İki formülden birine başvurularak mevcut meclisin bir yıl daha görevde kalacağı ve yeni siyasi partiler için mevzuat altyapısı ile hazırlık süreçlerine zaman verileceği kaydediliyor. -TERÖRLE MÜCADELE KOMİSYONU KURULACAK- Aynı yetkili, Olağanüstü Hal Yasası'nın yerine getirilecek olan Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde bir terörle mücadele komisyonunun da kurulacağını kaydetti.  İç ve dış tehdit unsurlarının yeniden tanımlanacağı Ulusal Güvenlik Yasası'nda güvenlik başlığı altında yer alacak olan terörle mücadeleye yönelik detaylı çalışma yapılacak. Bu çerçevede, terörle mücadele eden kurumların görev ve yetki sınırları yeniden belirlenecek. Kurulacak komisyon ise, yargı ile güvenlik kurumları arasındaki görev ayrımının netleştirilmesi, tutuklama veya gözaltı hallerinde yargıdan geçerli kanıtlar ışığında izin alınması gibi uygulamalara yönelik çalışmalar yapacak. OHAL yasasında geniş yetkilerle donatılan İçişleri Bakanlığı'nın, Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde sivilleştirilmesi ve güvenlik kurumlarından birinin bünyesinde Terörle Mücadele Birimi'nin kurulması da öngörülüyor. Suriye'de OHAL çerçevesinde asker, polis ve istihbarat ayrımı bulunmamakla birlikte, bu kurumların görev alanları konusunda da netlik bulunmuyor. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, OHAL yasasının kaldırılması, Der'a ve Lazkiye kentlerindeki olayların soruşturulması ve Kürtlerin sorunlarının araştırılması için kurulan 3 komisyonun, çalışmalarını en geç 25 Nisan'da tamamlayacağını kaydetti. Sözkonusu komisyonların çalışmaları sonucunda hazırlayacakları kanun tasarılarının oylanması için 2 Mayıs'ta meclisin olağanüstü toplantıya çağrıldığını belirten yetkili, "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için kesin talimat verdiğini" söyledi.