Ekonomi

MB, enflasyondaki düşüşün devamını bekliyor

Merkez Bankası, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün sürmesinin beklendiğini bildirdi.

06 Nisan 2009 03:00

Merkez Bankası, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Cuma günü açıklanan Mart ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirildi.

Buna göre, mart ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 1,1 oranında arttı ve yıllık enflasyon yüzde 7,89;a yükseldi. Bu yükselişte,işlenmemiş gıda fiyatlarındaki sert artış etkili oldu. Mart ayında döviz kurundaki hareketlerin kısa dönemli etkilerinin sınırlı kalmaya devam ettiği görülürken, hizmet fiyatlarındaki yavaşlama genele yayılarak belirginleşti.

Temel enflasyon göstergelerinin yıllık artış hızındaki düşüş kısmen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki indirimleri yansıtırken, bu etki arındırıldığında da enflasyonun ana eğiliminin aşağı yönlü olduğu gözlendi. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün sürmesi beklenmekte.

Hizmet fiyatlarında, iktisadi faaliyetteki daralmanın ve maliyetlerdeki düşüşün etkisiyle 2008 yılı son çeyreğinden itibaren gözlenen yavaşlama eğilimi Mart ayında belirginleşerek sürdü, grup yıllık enflasyonu yaklaşık 1 puan geriledi. Başta ulaştırma ile lokanta-oteller olmak üzere yavaşlamanın tüm hizmet alt gruplarına yayıldığı gözlendi. Kira yıllık enflasyonu istikrarlı düşüş eğilimini sürdürdü ve Mart ayında 0,4 puan azalarak yüzde 10,45 seviyesine geriledi.

Katı yakıtlar kaleminde Aralık ayından itibaren gözlenen gerileme eğilimi Mart ayında da sürdü ve bu grupta fiyatlar yüzde 2,80 oranında düştü.

Diğer taraftan, akaryakıt ürünleri fiyatları yüzde 1,07 artış gösterdi. Elektrik tarifelerinde Nisan ayı başında yapılan indirim ve baz etkisiyle enerji grubu yıllık enflasyonundaki gerilemenin önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.

Mart ayında, enerji ve gıda dışı mal grubu fiyatları yatay bir seyir izledi ve grup yıllık enflasyonu yaklaşık 1 puan azalarak yüzde 4,23;e geriledi. Bu gelişmede, ÖTV indirimleri sonucunda dayanıklı mal grubunda gözlenen fiyat azalışları ile giyim grubu yıllık enflasyonunun gerilemesi etkili olurken, tütün ürünlerinde gözlenen yüzde 7,34;lük artış bu düşüşü sınırladı. Altın fiyatları ise yüzde 3,13 oranında arttı. Nisan ayında, vergi oranlarındaki indirimin enflasyon üzerindeki etkisinin sürmesi beklenirken, otomobil ve beyaz eşya kalemlerindeki düşüşün enflasyona toplam etkisinin Mart ayına kıyasla daha sınırlı olacağı tahmin edildi. Diğer taraftan, mobilya ve bilişim ürünlerinin KDV oranlarındaki indirimin de Nisan ayı enflasyonu üzerinde kısmen etkili olması beklenmekte. Bununla birlikte, vergi oranlarındaki indirimlerin geçici süreyle yürürlükte kalması sebebiyle enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin de geçici olacağı not edilmeli.

Yılın ilk iki ayında geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça olumlu seyreden işlenmemiş gıda fiyatları, Mart ayında yüzde 8,58 oranında sert bir artış gösterdi ve bu grupta yıllık enflasyon yüzde 10,20'ye yükseldi. Fiyatları bir önceki aya göre yüksek oranda (yüzde 16,99) artan taze sebze ve meyve ürünleri bu gelişmede belirleyici oldu. Söz konusu fiyatlardaki bu keskin yükselişte ay içindeki olumsuz hava koşulları ile bu ürünlere olan dış talepte gözlenen göreli canlanmanın etkili olduğu düşünülmekte.