Ekonomi

MALİYEDEN DİŞ TEDAVİ GENELGESİ ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2010 13:47

-MALİYEDEN DİŞ TEDAVİ GENELGESİ ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışındaki kamu personeli de özel diş kliniklerine gidebilecek. Maliye Bakanlığının bakanlıklara ve valiliklere gönderdiği diş tedavilerine ilişkin genelgede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 29 Mart 2010 tarihli genelgesinde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlandırılan kişilerin, diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk işlemleri ve buralarda verilen sağlık hizmetlerinin ödenme esaslarının yeniden belirlendiği bildirildi. Genelgede şunlar kaydedildi: ''Genel Sağlık Sigortası kapsamına devredilmemiş olan ve tedavi giderleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan tedavi tebliği hükümlerine göre kurumlarınca karşılanmaya devam edilen kamu personelinden özel sağlık kurumlarına müracaat edebilmeleri mümkün bulunanların, Sosyal Güvenlik Kurumunun 29 Mart 2010 tarihli ve 2010/41 sayılı Genelgesinde belirlenmiş olan usul ve esaslara uyulması kaydıyla, diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurumlarına sevk edilmeleri mümkün bulunmaktadır.''