Ekonomi

Maliye Bakanı: Askeri tesisler Varlık Fonu'na alınmayacak, tiyatrolar özelleştirilmeyecek

“Zinhar, öyle bir şey yok”

18 Ağustos 2016 12:24

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin düzenlemeyi hazırlarken akıllarında, planlarında, projelerinde askeri tesislerin bulunmadığını belirterek, “Zinhar, öyle bir şey yok” dedi. Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Ağbal, fonun amacının finansal piyasaların verimliliğinin artırılması, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlar için yurtiçi ve yurtdışından kaynak temini olduğunu söyledi.

Ağbal, fonun birinci derecede denetiminin Bakanlar Kurulu’nca, kurulacak Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin denetiminin de TBMM tarafından yapılacağını, denetim raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonu’nca görüşülmesini amaçladıklarını ifade etti. Yasa teklifini hazırlarken iyi niyetle davrandıklarını ve düşündüklerini kaydeden Ağbal, “Bu teklifi getirirken aklınızda, planınızda, projenizde askeri tesisler var mı derseniz, asla, zinhar öyle bir şey yok” dedi.

 

Yurtdışında yatırım

 

Yapılan düzenlemenin Anayasa’ya uygun olduğunu dile getiren Ağbal, Varlık Fonu Anonim Şirketi’nin yurtdışında yatırım yapmasını doğru bulduklarını belirtti. Maliye Bakanı Ağbal, “Birçok ulusal yatırım fonları sadece ülke içinde değil, stratejik alanlarda ülke ihtiyaçlarını gözeterek yurtdışında da yatırım yapabiliyorlar. Önemli olan bu yatırımların denetlenebilmesi” dedi.

 

Tiyatro özelleşmesi gündemde yok

 

Bakan Ağbal, özel bütçeli kuruluşlara ait ticari işletme ve varlıkların ÖİB tarafından özelleştirilmesine ilişkin düzenlemeyi anlatırken, “Tiyatrolar özelleştirilecek diye bir planımız yok” şeklinde konuştu.

Ağbal, özel bütçeli kamu idarelerinin, kendi yatırımlarını finanse etmek istediklerinde veya atıl vaziyetteki taşınmazlarını değerlendirmek istediği zaman bu yatırımlarını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildireceğini ve başkanlığın bunun satışını gerçekleştireceğini anlattı.