Gündem

Mahkemelere Allahsız yemin geliyor

Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Hukuk Mahkemeleri Kanun Tasarısı’na göre mahkemede Allah’ın adını vererek yemin etmek kalkıyor.

09 Aralık 2010 02:00

T24 -  Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Hukuk Mahkemeleri Kanun Tasarısı’na göre mahkemede Allah’ın adını vererek yemin etmek kalkıyor.

    

TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin ocak ayında yasalaşması konusunda uzlaşmaya vardığı tasarılar arasında yer alan ve yaklaşık 1,5 yıl önce TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı önemli düzenlemeler içeriyor.


Düzenlemelerden en dikkat çekeni ise mahkemelerde yaptırılan yeminle ilgili. Artık mahkemede ifade veren sanık ya da tanıklar sorulara doğru cevap vereceklerini belirtmek için "Allah’ım ve namusum üzerine yemin ediyorum" demeyecekler. Teklife göre bu yemin yerine, "Bana sorulan sorular hakkında gerçeğe uygun cevap vereceğime ve hiçbir şey saklamayacağıma namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum" cümlesi getiriliyor.

 
Herkesten doku alınacak


Bu düzenlemenin yanı sıra tasarıda soy bağından, ticari anlaşmazlıklara kadar pek çok alanda yenilikler bulunuyor. Buna göre uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak, ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, herkes soy bağının tespiti amacıyla vücudundan kan ve doku alınmasına katlanmak zorunda olacak.


Sözleşmeli mahkeme


Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğan veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında da, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilecek. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen mahkemelerde açılacak.


Hâkime akraba engeli


Hâkim, kendisine ait olan davaya, eski eşinin, kendisi ve eşinin altsoy ve üstsoyunun, evlatlığının davasına, üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya evlilik bağı kalksa dahi, kayın hısımlığı bulunanların davasına bakamayacak. Hâkim, nişanlısının davasına da giremeyecek.ETİKETLER

haber