Spor

Mahkeme: Fenerbahçe Genel Kurulu kanun ve tüzüğe uygun

Fenerbahçe Divan Kurulu eski üyesi Recep Özcan ile kulüp üyesi Timur Özcanoğlu 2013 yılındaki Olağanüstü Genel Kurul kararlarının iptalini istemişti

06 Eylül 2015 20:13

Fenerbahçe Divan Kurulu eski üyesi Recep Özcan ile kulüp üyesi Timur Özcanoğlu'nun kulübün 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve toplantıda alınan kararların iptali için açtığı davada mahkeme davanın reddine karar verdi.

Arzu Kaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, davacılar Özcan ve Özcanoğlu Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2013 yılı Kasım ayında başvurarak, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en geç 27 Ağustos 2013 tarihine kadar tek gündem maddeli olağanüstü genel kurul yapmasına dair karar verildiğini, ancak genel kurulun 2-3 Kasım 2013 tarihlerinde 16 gündem maddeli olağanüstü genel kurul toplantısının yapıldığını belirtti. Toplantıyı yönetmek üzere seçilen kongre üyesi Vefa Küçük'ün divan başkanı olmasının derneğin tüzük hükümlerine aykırı olduğunu belirten davacılar, olağanüstü genel kurulunun iptaline ve söz konusu olağanüstü genel kurulu kararlarının yok sayılmasına karar verilmesini talep etti.

 

‘İddialar yerinde değil, dava reddedilsin’

 

Davalı Fenerbahçe Spor Külübü davacıların iddialarının yerinde olmadığını, olağanüstü genel kurulun yasa ve tüzükte öngörülen şekilde yasal olarak gerçekleştirildiğinden davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme konuya ilişkin derneğin tüzük örneğini, iptali istenilen olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarını inceledikten sonra bilirkişi raporu da aldırdı.

 

Dava reddildi: Toplantı kanunlara uygun

 

Mahkeme hâkimi toplantı gündemine ilave maddeler eklenmesinin hukuka aykırılık teşkil etmediğinden davacıların bu yöndeki iddiasının kabul görmediğini belirterek, genel kurulu toplantıya çağırma görev ve yetkisinin yönetim kuruluna ait olduğunu kaydetti. Genel kurul toplantısında divan başkanlığı yapan Vefa Küçük'ün Fenerbahçe Spor Anonim Şirketi ile aralarındaki ücret ilişkisi nedeni ile divan başkanlığı yapmasının olanaklı olmadığı iddiasına ise mahkeme, Küçük'ün Fenerbahçe Spor Klübü Anonim Şirketi ile aralarında hizmet akdi olmaması nedeniyle, yapılan ödemenin huzur hakkı olduğu ve ücret olmadığından dernek kurullarında görev almasında bir sakıncanın olmadığını ifade etti. Davacıların iddialarının 'iptal' sebebi olarak kabul edilemeyeceğini belirten mahkeme, olağanüstü genel kurulu toplantısının Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğüne uygun olarak gerçekleştirildiğini kaydetti ve davanın reddine hükmetti.