Gündem

Mahkeme, Beyoğlu imar planlarını iptal eden gerekçeli kararını açıkladı

2011'de İBB tarafından hazırlanan Beyoğlu'nun 'koruma amaçlı' imar planları, semt derneklerinin açtığı davada iptal edildi

24 Aralık 2013 20:38

İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, Taksim Cami projesi ve Galatasaray Katlı Otoparkı dahil, bir çok projenin dayanağı olan 1/1000 ölçekli “Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı” ile 1/5000 ölçekli “Beyoğlu Nazım İmar Planı”nı iptal etti.
Hürriyet'ten Mustafa Küçük'ün haberine göre mahkeme, her iki planın bölgenin özelliğini yeterince gözetmediği, bütünsellikten uzak, korumaya en çok muhtaç alanların özelleştirme, kentsel yenileme veya turizm alanı ilan edilerek koruma planı kapsamı dışına çıkarıldığı gibi pek çok gerekçeyle iptal kararını oy birliğiyle verdi.
Karar sonrası belediye 6 ay içinde, mahkemenin gerekçeli kararındaki itirazlar dikkate alarak planları yeniden yapmak zorunda. Bu süreçte, Beyoğlu’ndaki imar hareketleri, kurul kararları onayıyla ‘Geçici Yapılaşma Koşulları’yla yürütülecek.
Mahkeme gerekçeli kararında özet olarak şunları söylüyor:
-Planlar koruma amacından ve korumaya ilişkin yasal mevzuattaki kurallara uzak, yasal mevzuatta aranan kurallara da uygun değil.
-Planlarda turizm ön plana çıkarılıyor ama bu yapılırken Beyoğlu’nun yerel özelliği göz ardı ediliyor, kültür odaklı turizm yerine ticaret ve hizmet odaklı turizme ağırlık veren bir planlama tercih ediliyor.
-Bölgenin burada yaşayan ve çalışan insanlarla kendine özgü renkliliği ihmal ediliyor, plan burada yaşayan insanları kentten ve Beyoğlu’ndan uzaklaştırmaya yönelik kararlar içeriyor. 
 

Katılım ilkesi

 
Beyoğlu için çıkan bu karar, bugünden sonra yapılacak şehirleşme planlarının bölgede yaşayan halka danışılarak hazırlanması gerektiğini vurgulamış oldu.
 

Tarlabaşı ve 'yayalaştırma' kapsam dış

 
Tarlabaşı özel bir statüde yenileme alanı olarak ayrıldığı için planın kapsamı dışındaydı. Yine meydandaki ulaşım projesi de bu dava konu edilen planlardan daha sonraki bir tarihte planda yapılmış tadilat olarak gündeme geldi.