Dünya

Kürt açılımı AB İlerleme Raporu'na giriyor

Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu 14 Ekim'de açıklamaya hazırlanıyor.

02 Eylül 2009 03:00

Avrupa Birliği Komisyonu, 14 Ekim'de açıklayacağı "Türkiye İlerleme Raporu"nun ilk taslağını oluşturdu. NTV, ilk taslağa ulaştı.

Rapor, Türkiye'nin limanlarını Kıbrıs Rum Yönetimine açması için tanınan sürenin sonbaharda sona ermesi açısından özellikle önem taşıyor.

Türkiye'ye yükümlülüklerini yerine getirmediği hatırlatılıyor

Avrupa Komisyonu'nun, hazırladığı taslakta "Türkiye'nin bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmediği hatırlatılıyor. Ancak Kıbrıs'ta müzakerelerin sürdüğü kaydediliyor ve üye ülkelerden bir talep gelmedikçe, 8 başlığa ek olarak yeni müzakere başlıklarının askıya alınması planlanmıyor.

TRT ŞEŞ, olumlu adımlar arasında görülüyor

Taslak raporda ayrıca, TRT Şeş'in açılması,, askeri mahkemelerin yeniden yapılanması, Avrupa Birliği sürecine tam mesai harcayacak olan bir başmüzakerecinin atanması ve Kürt açılımı çabaları hükümetin olumlu adımları olarak sıralanıyor.

Kürt açılımının içeriği doldurulmalı

Raporda, geniş yer ayrılan Kürt açılımının mutlaka içeriğinin doldurulması ve toplumsal bir mutabakat ile uzlaşı sağlanmasının önemine değiniliyor. Bu konudaki çabaların bir an önce somut neticeye ulaşması yönünde çağrıda bulunuluyor.

Ermenistan-Türkiye arası mutabakat sağlanmalı

Ermenistan ile Türkiye arasında varılan mutabakat, ilk taslakta yer almıyor. Ancak gelişmeleri memnuniyetle karşılayan Avrupa Komisyonu, bu yöndeki değerlendirmelerini de önümüzdeki günlerde taslağa eklemeye hazırlanıyor.

Eksikler neler?

Raporda olumsuz olarak değerlendirilen konular arasındaysa ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ile siyasi reform eksikliği yer alıyor.

Avrupa Komisyonu kaynakları, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesine yapılan değişikliğe rağmen ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü konusunda eksikliklerin hatta olumsuz anlamda geriye dönüşün olduğunu dile getireriyor.

Ruhban okulu ve patrikhane

Ayrıca Ruhban Okulunun henüz açılmadığına, Patrikhanenin ekümenik statüsünün tanınmadığına ve diğer dini azınlıkların hakları konusunda sorunlar yaşandığına vurgu yapılıyor. Asker-sivil ilişkileri konusunda henüz Avrupa Birliği standartlarına ulaşılamadığı bir kez daha tekrarlanıyor.

ETİKETLER

haber