Gündem

Kur'an-ı Kerim müfredatı yayımlandı

MEB, liselerde bu yıldan itibaren seçmeli olarak okutulacak Hz. Muhammed'in Hayatı ile Kur'an-ı Kerim derslerinin müfredatını yayımladı

05 Eylül 2012 18:19

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu eğitim öğretim yılında uygulanacak 4+4+4 yeni eğitim sistemi kapsamında liselerde seçmeli olarak okutulacak Hz. Muhammed'in Hayatı ile Kur'an-ı Kerim derslerinin müfredatını hazırladı.
 
Kur'an-ı Kerim Dersi ile Hz. Muhammed'in Hayatı Dersi, haftalık ders çizelgesinde yapılan değişiklikle lise 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda toplam 72'şer saat seçmeli ders olarak işlenecek.
 
Hz. Muhammed'in Hayatı dersi kapsamında her sınıfta Hz. Muhammed'in Hayat Hikayesini Hatırlayalım ünitesi anlatılacak.
 
Hz. Muhammed'in Hayatı dersinde ''Birlikte Yaşama Kültürü'' ünitesi işlenirken öğrencilerin Hz. Muhammed'in farklı dinlere inananların hak ve özgürlüklerine saygılı davrandığını kavraması, farklı dinlere inananlarla doğru, dürüst ve seviyeli ilişkiler ortaya koyması kazanımı elde etmesi sağlanacak. Derste Hz. Muhammed'in birlikte yaşama kültürü geliştirmeye çalışmasına ilişkin ve farklı kültürlerin etkileriyle ortaya koyduğu davranışlarından örnekler verilecek, kültürler arası etkileşimle oluşturduğu sinerji aktarılacak.
 
Savaş ve barış konusunda Hz. Muhammed'in din adamlarına, mabetlere dokunmama; kadınları, yaşlıları öldürmeme; savaş esirlerine iyi muamele etme gibi konulardaki söz ve davranışlarına yer verilecek.
 
Lise 10., 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören ve Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen bir öğrenciye kendi sınıfında öncelikle 9. sınıf öğretim programında yer alan ''Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Giriş'' ünitesi uygulanacak. Öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendikten sonra kendi sınıfına ait öğretim programına devam edecek.