Gündem

Kültür Bakanlığı’nda köklü değişiklik

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Halk Kütüphanelerini, belirlediği müzeleri, illerde bulunan Güzel Sanatlar Galerilerini İl Özel İdareleri’ne devrediyor.

26 Eylül 2011 03:00
Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA -
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Halk Kütüphanelerini, belirlediği müzeleri, illerde bulunan Güzel Sanatlar Galerilerini İl Özel İdareleri’ne devrediyor. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılacak düzenleme, bu birimlerde çalışan personeli de kapsıyor. Devredilen birimlerde çalışan personel kadro unvanları ile birlikte il özel idarelerine devredilmiş sayılacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapan düzenleme için KHK çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme, bakanlığın köklü bir değişiklik için adım atığını gösteriyor.


Bakanlık, İl Halk Kütüphanesi dışında kalan ilçe kütüphanelerini, illerdeki güzel sanatlar ile belirlenen müzeler ve müzelerdeki eserler ile bu birimlerde çalışan personeli İl Özel İdarelerine devrediyor. Bakanlığın, yurt genelinde bin 136 kütüphanesi bulunuyor. Yeniden yapılandırmanın düzenlemesi şöyle:


ARKEOLOJİK ESERLER KENDİ İLİNDE: Devre konu müzelerdeki arkeolojik eserler, öncelikle o il sınırları içinde olmak üzere, Bakanlıkça uygun görülen en yakın arkeoloji müzesine; devre konu güzel sanatlar galerilerindeki müzelik plastik sanat eserleri en yakın resim heykel müzesine devredilir.


BORÇLARA DA DEVİR: Devredilen birimlere ait taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile hak, yükümlülük, alacak ve borçlar il özel idarelerine devredilmiştir. Mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığa tahsis edilmiş olan taşınmazlar da bu kapsamda tahsis amacında kullanılmak üzere ilgili il özel idaresine tahsis edilmiş sayılır.


ALTI AY İÇİNDE: Yapılacak devir işlemleri, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde, devredilen güzel sanatlar galerisi, kütüphane ve müzelerdeki müzelik plastik sanat  eserleri, nadir eserlerle, arkeolojik eserlerin devir işlemleri ise iki yıl  içinde sonuçlandırılır.


PERSONEL DEVREDİLİYOR: Devredilen birimlerde çalışmakta olan personel, kadro unvanları ile birlikte il özel idarelerine devredilmiş sayılır.


 

ETİKETLER

haber