Ekonomi

"Kriz korkusu gizemli yetkilerle 'torba'ya girdi"

"Yayılma ihtimali olan bir krizden açıkça endişe duyuluyor"

03 Aralık 2018 10:52

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, geçen cuma TBMM'ye sunulan bir kanun teklifinin içeriğinde "adı konulmadan yayılma ihtimali olan bir krizden açıkça endişe duyulan" maddeler olduğunu söyledi.   

Toker bugünkü (3 Aralık 2018) yazısının ilgili bölümünde kanun tekligi hakkında şunları kaydetti:

Geçen cuma TBMM'ye bir kanun teklifi sunuldu.

Kanun teklifi bu devirde, Cumhurbaşkanı'nın yapılmasını istediği ve TBMM'den geçmeme ihtimali olmayan kanun demek.
“Torba” biçimli bu yeni yasa teklifinin 22. maddesi “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” diye bir komite kuruyor. Aslında eski adı Finansal İstikrar Komitesi. Buna “kalkınma” eklenmiş. Bunun için de eski bir kanunun bir maddesi değiştiriliyor.
Ne var ki maddenin en son fıkrasındaki şu ifade oldukça manidar:
“Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olup ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen ve tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur.”
Özetlemek gerekirse burada iki yeni durum kurala bağlanıyor:
– Adı konulmadan yayılma ihtimali olan bir krizden açıkça endişe duyuluyor.
– Böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda ise Cumhurbaşkanı'na her türlü yetki veriliyor.