Ekonomi

Kredili hayata BDDK freni!

rin tarihi diplere inmesinin kredilerde büyüme ve ekonomide ısınma yaratacağını düşünen Merkez Bankası ve BDDK düğmeye bastı.

18 Aralık 2010 02:00

T24 - Faizlerin tarihi diplere inmesinin kredilerde büyüme ve ekonomide ısınma yaratacağını düşünen Merkez Bankası ve BDDK düğmeye bastı.  BDDK, kredi kartında yüzde 20 olan kredi kartı asgari ödeme oranını yüzde 40’a kadar çıkaracak. Bir yıl içinde kartı borcunu 3 defa dönem borcunun yarısından az ödeyenin nakit çekim hakkı yanacak.

Ekonomideki toparlanmayla birlikte ortaya çıkan riskleri azaltmak için peşpeşe önlemler açıklanıyor. Merkez Bankası’nın önceki günkü faiz indirim kararının ardından dün de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hem kredi kartı hem de konut kredilerine yönelik yeni kararlar aldı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Önceki gün Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, mevcut konjonktürde iç ve dış talebin büyüme hızlarındaki ayrışma ve hızlı kredi genişlemesinin cari açığı artırdığı, bunun da finansal istikrara ilişkin riskleri gündeme getirdiği vurgulandı. Yani kredilerdeki artışla yükselen tüketim büyümeyi ateşliyor, bu da üretim artışına giden şirketlerin daha fazla ithalat yapmasına neden oluyor. 


Artan ithalat da cari açığın büyümesini tetikliyor. 

Merkez Bankası’nın açıklamasında dikkat çekilen “hızlı kredi genişlemesi” riskine karşılık BDDK, dün kredi kartı ile konut kredilerinde büyüme hızını yavaşlatacak önlemler açıkladı. İşte BDDK’nın kredilerdeki büyümeye yönelik aldığı tedbirler:


1- Kredi kartında asgari ödeme tutarı % 20’den % 40’a çıktı

Kredi kartı asgari ödeme tutarı yüzde 40’a kadar çıkarılabilecek. Kart borcunu 3 defa yarısından az ödeyen, nakit çekim yapamayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK), “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. 

Yönetmelik ile halen yüzde 20 olarak uygulanan kredi kartı asgari ödeme tutarı, yüzde 40’a kadar yükseltilebilecek.

Yönetmelikte, asgari ödeme tutarları ile ilgili iki ayrı düzenleme yapıldı. Mevcut kredi katları ile yeni alınacak kredi kartlarında farklı asgari ödeme zorunlulukları uygulanacak.


Uyum süresi uygulanacak

Buna göre, ödenmesi gereken asgari tutarın, kredi kartı limiti 15 bin Türk Lirası’na kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 25’inden, limiti 15 bin Türk Lirası’ndan 20 bin Türk Lirası’na kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30’undan, kredi kartı limiti 20 bin Türk Lirası ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 40’ından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40’ından aşağı olamayacak.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, yeni verilecek kredi kartları hariç olmak üzere, asgari ödeme oranlarının bugünden itibaren 24’üncü aya kadar, kredi kartı limitlerine göre en az yüzde 22 ile en çok yüzde 35’e kadar artırılmasını öngören bir intibak süreci uygulanacak.


Nakite sınır 6 ay sonra

Yönetmelik kapsamında, yapılan bir başka değişiklikle şubeler kanalıyla yapılan kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunlu tutuldu.

Bir takvim yılı içinde kredi kartı borcunu 3 defa dönem borcunun yarısından az ödeyenin nakit çekim hakkı elinden alınacak. Bu kredi kartlarının limitleri de dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamayacak. Yönetmeliğin, bu maddesi 6 ay sonra yürürlüğe girecek, diğer maddeler ise dünden itibaren yürürlüğe girdi.