Gündem

KÖŞK CİHAZLARI ÇALANLARI BİLİYOR!

Cumhurbaşkanı Gül'ün, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü aydınlatabilecek düşen helikopterde bulunan cihazları çaldığından şüphenilen bildiğ

21 Eylül 2011 03:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili gündeme getirdiği karanlık noktalar, Devlet Denetleme Kurulu’nun 21 Ocak 2011 tarihli raporuna dayanıyor. Rapora göre, helikopterin uçuş bilgilerini içeren cihazları ‘çaldığı’ndan şüphe edilen kişiler DDK raporlarında yer alıyor ve bu kişiler Cumhurbaşkanı Gül tarafından da biliniyor. DDK’nın haklarında soruşturma açılmasını istediği şüphelilerin kimliği Cumhurbaşkanı’na sunulan raporda yer alırken, raporun kamuya açıklanan örneğinde ise bu bölümler, “Aynı konu ile ilgili olarak Savcılıkça yürütülmekte olan hazırlık soruşturmasının gizliliği ve kişisel veri mahremiyeti nedeniyle” gizli tutuluyor. 
 

Abdullah Gül: Karakutuyu kim söktü?


Cumhurbaşkanı Gül’ün Almanya ziyareti sırasında Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili gündeme getirdiği şüpheli noktalar 21 Ocak 2011 tarihli Devlet Denetleme Kurulu raporunun sonuç bölümünde şu şekilde yer alıyor.  

TESPİT 38: TC-HEK helikopter kazası incelendiğinde; çevresel şartların pilotun oryantasyonunu kaybetmesine sebep olabileceği hususu kabul edilebilir bir muhtemel kaza nedeni olarak değerlendirilmiştir. Ancak, pilotta oryantasyon kaybı söz konusu olsa bile bunun vertigo kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir değerlendirme yapmak için uygun verilerin mevcut olmadığı düşünülmektedir.

 

ÖNERİ  11: Kaza Soruşturma Kurulu tarafından belirlenen muhtemel kaza nedeni yanı sıra;     Helikopter enkazından, helikopterin kaza öncesine ilişkin irtifa ve güzergah gibi kaza nedeninin belirlenmesine yardımcı olabilecek ilave uçuş bilgileri sağlayabileceği değerlendirilen ARGUS 5000 CE ve SKYMAP IIIC GPS cihazlarının kaza mahallinden yok olması/çalınması; Pilot ve yolcuların kanlarında sebebi açıklanamayan yüksek oranlarda karbonmonoksit bulunması ve adli tıp uygulamalarındaki bazı düzensizlikler; Transponderi açık olmayan veya alçaktan uçtuğu düşünülen bazı hava araçlarının kaza anı ve mahallindeki   hareketliliklerinin varlığı gibi bazı tespit ve bulguların da muhtemel kaza nedeni olarak değerlendirilmesi ve araştırılması gerekmektedir.  Söz konusu hususlar ile arama-kurtarma faaliyetlerinde yaşanan bilgi kirliliği ile TİB tarafından üretilen tek bilimsel veri çerçevesinde üretilen kaza yerine ilişkin koordinatlarda hiç arama yapılmaması hususlarının, aralarında bir illiyet bağı olabileceği gözetilerek mutlaka Cumhuriyet Savcılığınca DDK’nin sahip olmadığı yetki ve yöntemlerle araştırılması önerilmektedir.

 

 TESPİT  39: KSK üyeleri, 29.03.2009 tarihinde helikopterin kokpit cihazlarını kontrol ettiklerini  ve  bu  cihazlar  arasında  ARGUS  5000  CE  markalı  GPS  cihazının  bulunduğunu,

31.03.2009  tarihinde  olay  yerine  ulaştıklarında  ise  bahse  konu  GPS’in  kokpit  panelinden sökülüp  alınmış  olduğunu  gördüklerini  ifade  etmiştir.  Bu  tarihten  sonrada  ARGUS  5000  CE cihazı bulunamamıştır KSK üyeleri diğer bir GPS olan SKYMAP IIIC cihazını kaza mahallinde hiç görmediklerini, bununla birlikte yapmış oldukları arama çalışmalarında cihaza ulaşamadıklarını ifade etmiştir. Ancak KSK tarafından 29.03.2009 tarihinde çekilen fotoğrafların DDK’da incelenmesi sırasında, söz konusu GPS’e ait karlar arasında ters yüz olmuş vaziyette bir görüntünün bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, helikopterin kaza öncesine ilişkin irtifa ve güzergah gibi kaza nedeninin belirlenmesine yardımcı olabilecek ilave uçuş    bilgileri sağlayabileceği   değerlendirilen   ARGUS   5000   CE   ve   SKYMAP   IIIC   GPS   cihazlarının   kaza mahallinde  muhafaza  edilemediği  ve  KSK  raporunda  bu  konuda  hiçbir  bilginin  bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

 

 

ÖNERİ  12:  Son uçuşlara ait bir takım (irtifa ve güzergah gibi)   uçuş bilgilerinin elde edilebileceği ve bu bilgilerin kazanın nasıl gerçekleştiğine dair değerlendirmelere katkısı olabilecek olan ve kaza mahallinde bulunamayan ARGUS 5000CE cihazı ile SKYMAP IIIC cihazlarından;  SKYMAP  IIIC  cihazının  tersyüz  olarak  fotoğraflandığı  29.03.2009  tarihinden sonra, ARGUS 5000CE cihazının ise en son fotoğraflandığı 30.03.2009 tarihi öğle saatleri ile kaybolduğunun fotoğraflandığı 31.03.2009 günü öğle  saatleri  arasında   yok olduğu/çalındığı anlaşılmıştır.    Cihan Haber Ajansından alınan görüntülere göre, 30.03.2009 günü öğle saatlerinden itibaren İsmail Güneşi arayan tüm ekiplerin kaza mahallinden ayrıldığı, bu bölgede saat 17:00’ye kadar çalışmalarını sürdüren XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yer alan bazı personelin  TC-HEK  işaretli  helikopter  enkazı  üzerinde  çalışma  yaptıkları  görülmüştür.  Bu itibarla, 29.03.2009 tarihinden 31.03.2009 günü öğle saatlerine kadar kaza mahallinde bulunan başta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX olmak üzere tüm şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma yapılması önerilmektedir.

ETİKETLER

haber