Ekonomi

KONUT KREDİLERİNE SINIRLAMA ANKARA (A.A)

18 Aralık 2010 14:23

-KONUT KREDİLERİNE SINIRLAMA ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - Bankaların, 1 Ocak 2011'den itibaren kullandıracağı konut kredileri ile konut teminatı altında kullandıracakları tüketici kredilerinde, kredi tutarı, teminata konu olan gayrimenkulün değerinin yüzde 75'inin üzerine çıkamayacak.  Ticari gayrimenkul alımında kullanılan ticari kredilerde ise kredi tutarı, gayrimenkul değerinin yüzde 50'sini geçemeyecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, kredi tutarına ilişkin sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesi, BDDK veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılacak ve sınırlamada bu değerler kullanılacak. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin BDDK veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmaması halinde, kredi tutarının tamamının, sınırın aşılması halinde ise aşan kredi tutarının bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınmasına karar verildi. Sınırlamaya konu krediler için 1/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yüzde 50'den daha düşük risk ağırlığı uygulamasına tabi alınmış bir teminatın varlığı halinde, bu teminatların değerinin ikinci fıkra uyarınca sermayeden indirilen değere konu edilecek tutarlardan düşülmesine ve bu suretle bulunacak pozitif değerin ikinci fıkra çerçevesinde özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilecek değer olarak dikkate alınmasına karar verildi.